Chceme být zelenou budoucností Prahy

Zájem developerů o dálkové vytápění byl i v uplynulém roce velký. Mají-li v dosahu naši teplárenskou síť, využívají možnost odebírat od nás tepelnou energii a v ceně všechny výhody v podobě kompletního servisu a návazných služeb. Za minulý rok jsme připojili na naši síť celkem 2 500 domácností.

Naše dodávky vycházejí dlouhodobě výhodně, jak z ekonomického, tak ekologického pohledu. Nově jsme připojili 60 odběrných míst s výkonem 16 MW a uzavřeli 28 smluv o celkovém výkonu 18 MW. Mezi nejvýznamnější bytové projekty patří obytný soubor Vivus Kolbenova a z komerčních objektů pak Hotel Letná.

Přestože jsme vloni měli celkem 218 topných dnů, což je o 27 dnů více než v předešlém roce, prodeje tepelné energie byly srovnatelné s rokem 2018. Negativně je ovlivnila téměř o dva stupně vyšší průměrná teplota topných dní.

I v roce 2019 jsme investovali do nových služeb a technologií, abychom byli i do budoucna pro naše zákazníky první volbou, až se budou rozhodovat, jak vytápět svůj objekt. Optimalizovali jsme provoz dodávek tepelné energie a investovali do nových technologií Pražské teplárenské soustavy. Investovali jsme zejména do nových plynových hořáků a regulace v Teplárně Malešice, aby splňovala nejpřísnější emisní limity. V rámci zkvalitňování zákaznických služeb jsme v uplynulém roce připravili ke spuštění úplně nové webové stránky Pražské teplárenské www.ptas.cz, abychom neztráceli dech v klíčové oblasti online komunikace. Aktivně jsme začali komunikovat i na sociálních sítích. V uplynulém roce jsme navýšili počet příspěvků a zaměřili se na jejich obsah. Pražská teplárenská je přítomna na Facebooku, Instagramu, profesní síti LinkedIn a nově na Twitteru.

Oddělení péče o zákazníky v rámci zlepšování služeb začalo ve spolupráci s Akademií pro bytové domy pořádat webináře, a seznamovat je tak s výhodami dálkového vytápění. Silným argumentem jsou nulové dodatečné náklady na údržbu a revize.

Naším cílem je důslednější ochrana ovzduší a klimatu v Praze. Na potřebě jejího prosazování se shodujeme s většinou vedení pražských městských částí. Ve spolupráci s nimi jsme připraveni hledat a nalézat taková řešení, která povedou k trvale udržitelnému rozvoji v Praze. Investujeme do ekologie a ve velké míře rekonstruujeme naši síť dálkového rozvodu tepla, neboť jsme přesvědčeni, že Pražská teplárenská soustava je „zelenou“ budoucností pro Prahu.

I vloni jsme udržovali dobré vztahy s veřejností a podpořili řadu aktivit a projektů z oblasti charity, sportu, zdravotnictví, společenského a kulturního života, často ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi. Přibylo nám i několik nově pomalovaných fasád na našich výměníkových stanicích, které vytvořili uznávaní graffiti umělci v rámci projektu Praha v barvách. V letošním roce chceme pokračovat a ke konci roku mít dobrý pocit z toho, že několik našich dalších objektů sídliště nehyzdí, ale dává jim naopak nový estetický rozměr.

Ing. Tomáš Sluka, Ph. D.
obchodní ředitel