Aktuální nabídka pronájmu majetku

Pražská teplárenská a.s. nabízí:

Pronájem 2 ks nádrží užívaných pro uskladnění TTO a posléze LTO včetně souvisejících staveb. Objem každé z nádrží 7 tis. m3, možnost zavážení po vlečce. Nádrže neužívány od roku 2014, předpokládaná nutnost opravy a úprav stáčecího zařízení. Nádrže jsou umístěny ve střeženém areálu v Praze 10 s dobrým dopravním napojením na ul. Průmyslová. Cena pronájmu dohodou. 

 

Podnájem 2 ks nádrží užívaných pro uskladnění TTO a posléze LTO včetně souvisejících staveb. Objem každé z nádrží 8 tis. m3, zavážení pouze autodopravou. Nádrže neužívány od roku 2014, předpokládaná nutnost opravy a úprav stáčecího zařízení. Nádrže jsou umístěny ve střeženém areálu v Praze - Třeboradicích. Cena podnájmu dohodou. 

Pro uvedené nabídky kontaktujte paní Šárku Güntherovou viz níže.

Kontakt:

Martin Štrougal, tel. 266 752 772, mstrougal@ptas.cz

Šárka Güntherová, tel. 266 752 782, 731 535 781, sguntherova@ptas.cz


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik