Bezpečné teplo

​Poměrně často se z tisku dozvídáme o různých haváriích nebo požárech zapříčiněných výbuchem propan-butanu nebo zemního plynu, která mívají za následek závažné úrazy nebo dokonce i smrt.

Tepla od Pražské teplárenské se nikdo z odběratelů bát nemusí

  • Naše teplo je vyráběno mimo místo spotřeby
  • K odběratelům je dopravováno prostřednictvím topného média

Topným médiem bývá horká voda nebo pára, kterou na potřebnou a zároveň bezpečnou teplotu určenou státní normou, optimalizují předávací stanice.

Odběratelům tepla z centrálních rozvodů tak nehrozí nebezpečí výbuchu ani požáru a mohou si užívat bezpečného pohodlí dálkového tepla.


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik