Čisté teplo

​Šetrný přístup k životnímu prostředí je prioritou naší společnosti. Tepelnou energii proto vyrábíme s ohledem na maximální využitelnost paliva s co nejmenším vlivem na ovzduší.

Kogenerace

65 % energie tepelné soustavy vzniká v elektrárně Mělník I. Elektrárna je odsířená a spaluje kvalitní tuzemské hnědé uhlí. Teplo zde vzniká v tzv. kogeneraci, což je současná výroba tepla a elektřiny.

Pražská teplárenská tak využívá palivo k výrobě dvou energií, které by jinak bylo nutné vyrábět odděleně. Aby elektrárna vyrobila elektřinu, potřebuje horkou páru, která uvede do pohybu turbíny. Nespotřebovanou tepelnou energii odvádí tepelným napáječem do Prahy a Neratovic. Takto je maximálně využita účinnost paliva a výrazně snížena produkce emisí na území hlavního města.

Kogenerace - animace

Zdroje PT

Všechny zdroje Pražské teplárenské a.s. splňují přísné emisní limity. I zdroje na území Prahy a teplo, které z nich je dálkově rozváděno, představují šetrný přístup k životnímu prostředí. Teplo vzniká na jednom místě, ve velkém a odsířeném zdroji a k odběratelům putuje prostřednictvím dálkových rozvodů, díky kterým se v Praze podařilo výrazně snížit počet malých lokálních kotelen – lokálních zdrojů spalin.

10 let pro zlepšení ovzduší v hlavním městě s Pražskou teplárenskou a.s.

 • odstranění spalování hnědého uhlí – plynofikace velkých zdrojů
 • využívání tepelné energie ze spalovny v Malešicích
 • modernizace teplárny Malešice
 • díky dálkovému teplu bylo zrušeno 40 blokových kotelen
 • napojení více než 250 kotelen na tuhá paliva na soustavu Pražské teplárenské a.s.

Rozhodující ekologická opatření

 • plynofikace tepláren Holešovice, Veleslavína, Michle,výtopen Ruzyně, Zbraslavi, Košíř, Julisky, Třeboradic
 • částečná plynofikace teplárny Malešice
 • napojení pravobřežní části Prahy na tepelný napáječ z Elektrárny Mělník (ET a.s.) a přenos tepla z kogenerační výroby tepla a elektrické energie v el. EMĚ 1
 • retrofit uhelné teplárny TMA 2 na černé uhlí, který splňuje veškeré zákonné emisní požadavky při kombinované výrobě tepla a elektrické energie - provoz byl zahájen v listopadu 1998
 • zvýšení využití přenosu tepla z kogenerační výroby tepla a elektřiny v elektrárně Mělník 1 připojením oblastí Jižního Města, Krče a Modřan v letech 1999/2002.
 • přechod na kogenerační výrobu tepla a elektřiny především v západní části Prahy (plán)

Legislativa

Od 1.1. 1999 již všechny provozované zdroje plní zákonné emisní limity uložené přílohou č.2 k vyhlášce číslo 117/1997 Sb. Tuto skutečnost potvrzují výsledky prováděných autorizovaných emisních měření. U zdrojů s výkonem nad 150 MW je zavedeno a provozováno plně legislativně vyhovující kontinuální měření emisí.


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik