Hluk v otopných soustavách

Hluk v otopných soustavách má různé příčiny, různou intenzitu i různý charakter v závislosti na zdroji.

Co je příčinou hluku?

Příčinou hluku může být:

  1. mechanický zdroj
  2. teplotní dilatace
  3. hydraulické poměry v teplovodních otopných soustavách.

Příčiny vzniku hluku se často kombinují. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Související soubory

hluk-v-otopnych-soustavach.pdf


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik