Kdo je a kdo není zákazníkem

Zákazníkem Pražské teplárenské není každý, i když teplo, které odebírá pochází od Pražské teplárenské. Tento případ se týká hlavně domácností.

Využíváte-li k vytápění svého bytu teplo od Pražské teplárenské, neznamená to, že jste zároveň i naším zákazníkem. Bytové domy spravují společenství vlastníků nebo bytová družstva, se kterými Pražská teplárenská uzavírá smlouvy na odběr tepla pro všechny jejich objekty.

  • Radiátory a vnitřní tepelné rozvody nejsou v majetku nebo správě Pražské teplárenské, ale příslušných bytových družstev.

  • Náklady na vytápění jednotlivých bytů jsou pak dále rozúčtovávány, ale majitel bytu neplatí za dodávky tepla Pražské teplárenské, ale svému správci nebo jím najaté správní firmě (např. v případě bytů ve správě městských částí), tj. zákazníkovi Pražské teplárenské. Pražská teplárenská proto nezná ceny tepla pro jednotlivé domácnosti.

Koneční odběratelé, tedy zákazníci našich zákazníků, jsou pro nás ale stejně důležití jako ti, se kterými máme uzavřenou smlouvu. Proto nás v případě dotazů neváhejte kontaktovat.


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik