Platba inkasem

Návod ke zřízení inkasa

 • dostavte se na pobočku své banky/spořitelny s fakturou od Pražské teplárenské, popř. zadejte data přes své elektronické bankovnictví
 • zadejte číslo účtu Pražské teplárenské (číslo je možné nalézt na faktuře)
 • platba bude inkasovaná ve prospěch a prostřednictvím účtu Pražské teplárenské a.s.
 • zadejte finanční limit (nemusíte, ale pokud chcete, tak je nutné sečíst faktury nejvyšší, tzn. lednové + zálohy)

Neuvádějte

 • variabilní symbol
 • počet položek

Kopii „svolení k inkasu“ zašlete do Pražské teplárenské jednou z níže uvedených možností:

 • e-mailem: inkaso@ptas.cz
 • poštou na adresu: Pražské teplárenská, obchodní úsek, Partýzánská 1/7, 170 00 Praha 7

Po splnění výše uvedeného bude inkaso zadáno do systému Pražské teplárenské. Od toho okamžiku bude na fakturách uváděna informace o inkasování částky k platbě.

Nepřipsání platby na účet dodavatele

 • nedostatek finančních prostředků na účtu klienta
 • chybné zadání čísla účtu příjemce, tedy Pražské teplárenské
 • chybné zadání variabilního symbolu, ten je každý měsíc jiný
 • neprovedené inkaso z důvodu nastaveného nízkého limitu inkasa nebo chybně zadaného počtu inkasních plateb

Nejčastější příčiny neuhrazených faktur a možná řešení

Nedodání faktury na adresu odběratele/správce

 • chybná doručovací adresa - je nutné včas nahlásit změnu adresy pracovníkům obchodního úseku Pražské teplárenské
 • neoznačená schránka odběratele - je nutné správně a čitelně označit příslušnou poštovní schránku
 • nedodání vinou České pošty - neobdržíte-li fakturu v obvyklém termínu, kontaktujte obchodní úsek Pražské teplárenské, který Vám zašle její kopii

Nepřipsání platby na účet odběratele (přeplatek)

 • neplatný účet odběratele - při změně bankovního účtu by měl odběratel/správce tuto skutečnost neprodleně nahlásit písemnou formou pracovníkům obchodního úseku Pražské teplárenské a.s. (e-mailem: inkaso@ptas.cz, poštou)

Neohlášení změny adresy a jiných kontaktů, změny čísla účtu, správce

 • pro veškerou komunikaci s klienty jsou důležité aktuální údaje, některé jsou automaticky aktualizovány pomocí obchodního rejstříku, daňových registrů a registrů justice
 • telefonní čísla a e-mailové adresy pomáhají k urychlenému řešení případných nesrovnalostí

Neohlášení změny v platbě DPH

 • velmi důležitá je kontrola správnosti dat uvedených na faktuře, včetně údajů vztahujících se k DPH, v případě změny plátce DPH na neplátce a naopak, informujte obchodní úsek Pražské teplárenské a.s.

Poznámka: Rozúčtování vody na jednotlivé odběratele v domě Pražská teplárenská neprovádí

Při řešení jakýchkoliv problémů s platbou kontaktujte obchodní úsek, který pomůže vždy najít řešení k oboustranné spokojenosti.

Kontakt

Hana Konárová

tel.: 266 752 331


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik