Termostatické ventily

Zákon č. 406/2000 Sb. v platném znění O hospodaření energií dává v § 7, odst. 4 jednoznačnou povinnost konečným uživatelům bytů osadit na svoje radiátory regulační techniku. Regulační technikou se v tomto případě rozumí termostatické ventily.

Termostatické ventily ve spojení s termostatickou hlavicí udržují automaticky požadovanou teplotu v místnosti s přesností 1°C. Tyto hlavice slouží k automatické regulaci průtoku otopné vody podle teploty vytápěné místnosti. Teploty je možno nastavovat v rozsahu 15°C až 30°C. Dále je možno regulační pásmo zúžit omezením horní nebo dolní hranice teploty, případně zablokovat na požadované teplotě proti neoprávněnému zásahu zejména ze strany dětí.

Obecně platí, že snížení teploty v bytě o 1°C představuje snížení nákladů na tepelnou energii o 6%. Prokazatelné skutečné úspory u objektů s již provedenými úspornými opatřeními jsou v rozmezí od 10% do 20%.

Je tedy jen a jen na Vás, zda budete i nadále regulovat teplotu v místnosti otvíráním okna a vypouštět tak tepelnou energii ven, protože ruční kolečko na ventilu je za roky provozu zarostlé a nedá se s ním pohnout, anebo se rozhodnete šetřit nejen svoji kapsu, ale i přírodu některým z popsaných principů úsporných opatření.

Pro ty z Vás, kteří se rozhodnou úsporná opatření realizovat, přikládáme návod jak postupovat, aby realizace díla proběhla hladce a splnila Vaše očekávání.

Související soubory

termoventily-postup-pri-instalaci.pdf


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik