Bezplatné parkování v areálu Pražské teplárenské v době obměny parovodní sítě za horkovodní

12. 7. 2018 – (aktualizace pro oblast ulice U Elektrárny) - Společnost Pražská teplárenská realizuje během letních měsíců v blízkosti níže uvedených objektů obměnu parovodní sítě za horkovodní. V důsledku souvisejících prací, jejichž cílem je zkvalitnění tepelných dodávek v dalším období, dojde v těchto lokalitách k částečnému dopravnímu omezení. Společnost Pražská teplárenská proto do uvedeného data nabízí svým zákazníkům, kteří obývají dotčené objekty, možnost bezplatného parkování v jejím holešovickém areálu na adrese Partyzánská 1/7.

Vjezd bude umožněn po předložení dokladu totožnosti stvrzujícího místní příslušnost, a to do naplnění kapacity parkoviště. V případě nepřítomnosti obsluhy u závory slouží ke vjezdu a výjezdu ohlašovací tlačítko. Jím lze také v případě potřeby přivolat ostrahu objektu. Další informace získáte na zákaznické lince 266 751 111.

Omlouváme se za dočasné snížení komfortu a věříme, že nabízené řešení je jeho dílčí kompenzací. 

 OBDOBÍ 30. 7. - 2. 9. 2018 (prodlouženo do 17.9.2018)

3000181               U Elektrárny 143/4

3000517               U Elektrárny 205/8

3000520               U Elektrárny 9/10

3000196               U Elektrárny 137/2

a s ohledem na dopravní situaci v ulici U Elektrárny po dobu probíhajících prací bude umožněno ve výše uvedeném termínu a za stejných podmínek parkování i obyvatelům objektu na adrese U Elektrárny 895/6.


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik