Druhé vydání magazínu Teplo pro Prahu v roce 2017

19. 6. 2017 – Další vydání našeho magazínu Teplo pro Prahu je tu opět pro Vás a přináší celou řadu zajímavostí a aktuálních informací.

Tentokráte je významná část Magazínu věnována spolupráci s developery a připojování nové pražské výstavby na soustavu zásobování teplem naší společnosti, což dokladuje skutečnost, že centrální dodávky tepla jsou stále atraktivní a zajímavé i pro nově budované objekty.

Dále se ještě jednou, tentokráte detailněji, ohlédneme za situací, která nastala na konci ledna 2017 v areálu IKEM a za perfektní prací našich kolegů včetně pracovníků dceřiné společnosti Termonta Praha.

Na výše zmíněné developerské projekty svým způsobem navazuje i pokračování, dá se již takřka říci seriálu, o renovaci fasád našich předávacích stanic. V tomto vydání se podíváme na Jarov za Martinem Buchlem a jeho nápady.

Nedílnou součástí "letního" čísla je i celá řada informací o nadcházejících letních odstávkách, přiblížení prací v jednotlivých částech Prahy, včetně potřebných kontaktů.  Zároveň všichni zákazníci mohou pro informace o termínech odstávek využít i vyhledávač na našich stránkách.

Oddechová část magazínu je tentokráte věnována aquaparku Šutka, kterému tepelnou energii dodáváme z naší Pražské teplárenské soustavy. Dále si pak můžete přečíst jak ideálně na domácí koupel, tak aby neublížila, ale naopak pomohla.

Věříme, že si v našem magazínu opět najdete řadu zajímavých a současně i důležitých informací. Pokud neodebíráte v tištěné podobě je možné si ho přečíst v elektronické podobě zde, kde se můžete případně přihlásit i k jeho odběru.

S přáním pohodového léta Vaše Pražská teplárenská a.s.


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik