Informace k nálezu hygienické stanice v objektu Střimelická 2497/14

15. 12. 2017 – Dle informací hygienické stanice bylo na základě odběru ze dne 6.11.2017 na odběrném místě v Střimelická 2497/14 zjištěno nadlimitní množství bakterie legionella v jednom z bytů.

Rozbory teplé vody neprokázaly nadlimitní přítomnost bakterie na výstupu z předávací stanice Pražské teplárenské do zásobovaného okruhu. Jedná se tedy o zanedbání vnitřních rozvodů teplé vody resp. výtokového zařízení v bytě, za které je zodpovědný majitel či správce objektu. Pražská teplárenská je připravena  správci objektu/majiteli pomoci s eliminaci nálezu bakterie.

Více informací naleznete na stránkách Hygienické stanice Hlavního města Prahy: zde .


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik