Výskyt bakterie Legionella v objektu Zelenohorská 3 - 37, Praha 8 - AKTUALIZOVÁNO

11. 11. 2017 – V důsledku nálezu přítomnosti bakterie Legionella v nadlimitních hodnotách ve vnitřních rozvodech objektu Zelenohorská 3 - 37 na Praze 8 probíhala od 10.10. do 10.11.2017 dezinfekce okruhu teplé vody pro tento objekt. Zdrojem bakterie Legionella nebylo zařízení Pražské teplárenské (aktualizace 26.2.2018).

V návaznosti na zjištěné nadlimitní hodnoty legionelly na výtocích konečných spotřebitelů a v okruhu vnitřních rozvodů ve vlastnictví odběratele SVJ Praha 8,  Zelenohorská, č.p. 496 - č.p 513, poskytla Pražská teplárenská součinnost vlastníkovi objektu a na základě jeho zadání pro něj zajistila dezinfekci těchto rozvodů umístěním dezinfekční stanice do prostor předávací stanice Radomská 474. Tato stanice byla naší společností v srpnu 2017 nově rekonstruovaná a nebyla a není zdrojem přítomnosti bakterie Legionelly.

Pražská teplárenská tímto poskytla standardní pomoc vlastníkovi objektu při realizaci jeho opatření vedoucích k eliminaci nadlimitních hodnot bakterie v rozvodech vlastníka objektu jež jsou zdrojem přítomnosti bakterie. 

AKTUALIZOVÁNO: Dezinfekce byla ukončena dne 10.11. 2017. V  týdnu od 20.11. 2017 proběhly v naší předávací stanici kontrolní odběry na kvalitu teplé vody.  Tyto výsledky potvrdily, že dodávaná teplá voda splňuje hygienické limity. Představitelům SVJ byly doporučeny kroky k předcházení  rozšíření bakterie Legionelly

Více informací naleznete na stránkách Hygienické stanice Hlavního města Prahy: zde

Orientační mapka objektu: zde

 


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik