Informace o výskytu bakterie Legionella - v objektu Zelenohorská 3 - 37, Praha 8

4. 10. 2017 – V důsledku nálezu přítomnosti bakterie Legionella v nadlimitních hodnotách ve vnitřních rozvodech objektu Zelenohorská 3 - 37 na Praze 8 proběhne od 10.10.2017 dezinfekce okruhu teplé vody pro tento objekt. Zdrojem bakterie Legionella není zařízení Pražské teplárenské (aktualizace 6.10.2017).

V návaznosti na zjištěné nadlimitní hodnoty legionelly na výtocích konečných spotřebitelů a v okruhu vnitřních rozvodů ve vlastnictví odběratele SVJ Praha 8,  Zelenohorská, č.p. 496 - č.p 513, poskytne Pražská teplárenská součinnost vlastníkovi objektu a na základě jeho zadání pro něj zajistí dezinfekci těchto rozvodů umístěním dezinfekční stanice do prostor předávací stanice Radomská 474. Tato stanice byla naší společností v srpnu letošního roku nově rekonstruovaná a není zdrojem přítomnosti bakterie Legionelly.

Pražská teplárenská tímto poskytuje vlastníkovi pomoc při realizaci jeho opatření vedoucích k eliminaci nadlimitních hodnot bakterie v rozvodech vlastníka objektu jež jsou zdrojem přítomnosti bakterie. 

Dezinfekce potrvá cca jeden měsíc a započne 10.10.2017.

Bližší informace naleznete na stránkách Hygienické stanice Hlavního města Prahy: zde

Orientační mapka objektu: zde

 


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik