Každá odstávka jednou skončí

18. 6. 2018 – Letní odstávky jsou pro Pražskou teplárenskou významné. Plánování začíná už zhruba rok před jejich samotnou realizací, kdy je pro největší akce zahájena projektová příprava. Některé části Pražské teplárenské soustavy (PTS) je právě v létě potřeba zrevidovat.

Na rozvody Pražské teplárenské soustavy je v současné době napojeno 225 000 bytů, odstávky se letos v létě budou týkat méně než poloviny z nich. Někteří zákazníci považují odstávky za zbytečné. V okolí, kde bydlí, není mnohdy nic rozkopáno, žádný výkop nevidí. „Velké stavební práce budeme letos – a příští dva roky – dělat například v Drahobejlově ulici v Praze 9, takže zde je lidé budou sledovat z okna v přímém přenosu. Naopak v oblasti Kobylis lidé nic neuvidí, protože samotná oprava potrubí bude probíhat jinde – konkrétně v Přemyšlenské a Čumpelíkově ulici o několik kilometrů dál. Celá Pražská teplárenská soustava je svým způsobem ohromné dílo, které je ukryto pod povrchem,“ popisuje vedoucí odboru investic a údržby Milan Trojan. „Vybudovali ho naši předchůdci a má významný podíl na podpoře života obyvatel Prahy. To je zavazující, abychom k udržování přistupovali odpovědně,“ dodává.

Termíny odstávek

Odstávky se samozřejmě plánují na letní měsíce. Důvodem je výrazně menší dopad na zákazníky i obyvatelstvo a dále skutečnost, že v případě opravy velkých napáječů lze pro dočasnou dodávku užít menší dimenze provizorního vedení. To umožní snížit náklady prací. Jak už jsme uvedli, celá soustava je náročné technické dílo. Odstávky je tedy nutno naplánovat tak, aby navazovaly jedna na druhou. Dříve se odstavovala severní a jižní část Prahy, dnes se odstavují jen lokality, kde revize právě probíhají. Dříve byly pravidlem i třítýdenní odstávky, jejichž účelem ale bylo čerpání dovolených zaměstnanců. Je nutno zopakovat, že úkolem odstávek je co nejlépe připravit PTS na další topnou sezonu, a předejít tak nepříjemným poruchám v zimním období.

Jak se plánují samotné termíny odstávek? „S letošními plánovanými pracemi skončíme na přelomu října a listopadu, kdy už topná sezona bude v plném proudu. Dlouhodobě plánované odstávky pro rok 2019 začínáme projektovat již nyní, do konce letošního roku pak připravujeme další akce, do plánu totiž ještě zařazujeme poruchy nahodilé a neočekávané, které se stanou v průběhu topné sezony. Je to nekonečný koloběh skládající se z projektování, připomínkování i samotného schvalování dokumentace, podle které se už v lednu a únoru začne připravovat proces schvalování akcí na daný rok,“ vysvětluje Milan Trojan.

Jak vzniká havárie

Klasické technologie, které byly používány od 60. let, dnes tvoří převážnou část páteřních sítí a prakticky všechny sídlištní rozvody budované v 60. až 80. letech minulého století. Od 90. let se zaváděly nové technologie výstavby sítí, tzv. předizolované potrubí (PIP). Tyto technologie se významně liší, tudíž různé jsou i způsoby, jak může dojít k jejich poruše. Obě technologie řeší výrazně jiným způsobem dilataci (prodlužování a smršťování potrubí – pozn. redakce). Tomu se ale budeme věnovat v dalších číslech magazínu.

K poškození klasicky uloženého potrubí dochází tehdy, když jeho izolaci naruší zemní vlhkost. Přímým působením této vlhkosti či přímým působením kapek vody dojde ke ztenčení potrubí (tloušťka činí od 7 do 12 mm dle dimenze), následně je působením vysokého tlaku společně s teplotou proraženo a tím vznikne netěsnost. Současně používaná technologie PIP je založena na jiném principu: potrubí mají polyetylenový obal, který je vyplněn polyuretanovou pěnou, což obojí chrání samotné kovové potrubí. Tyto komponenty jsou uloženy v pískovém loži. Polyetylenový obal má zabránit působení všudypřítomné zemní vlh-kosti. Pokud ovšem voda tuto překážku překoná, začne se polyuretanová pěna postupně odpařovat. Konstrukční celek, který tvoří pískové lože a vlastní PIP, se začne v zemi hýbat v rozporu s původními předpoklady projektanta, což zpravidla způsobí, že potrubí někde praskne. I tyto technologie se však neustále vyvíjejí, výrobce přišel postupně s novými typy spojek, jako jsou tzv. dvojité spojky, elektrospojky.


DŮVODY ODSTÁVEK

Podle toho, proč jsou některé lokality odstavovány od dodávek tepelné energie pro přípravu teplé vody, se dělí do tří kategorií:

  • Do první kategorie patří odstávky, které se připravují v dlouhodobém horizontu. Zařízení se blíží k hranici své životnosti, a tak nastal čas ho kompletně vyměnit. Skládá se to z desítek akcí, obnášejících stovky výměn potrubí.
  • Do druhé patří odstávky, které se týkají míst, kde došlo v uplynulé topné sezoně k odstranění okamžité poruchy. Fungoval dál přenos tepelné energie, když porucha vznikla například při mrazech. Sem se technici vracejí, aby opravu dokončili v plné potřebné šíři.
  • Do třetí spadají plánované opravy, které zahrnují revize. Opravy a výměny náplní se dělají v pravidelných termínech, které jsou známy již rok předem. Tyto opravy jsou typické hlavně pro zdrojové části soustavy.

 


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik