Letní odstávky: všechno, co vás zajímá

13. 7. 2018 – Co jsou letní odstávky? Jsou vůbec nutné? Na čem závisí doba odstávky v konkrétní lokalitě? Odpovědi na nejčastější dotazy najdete v následujícím textu.

Co jsou letní odstávky? Jsou nutné?

Pravidelné odstávky se dělí do tří kategorií. Do první patří ty, které připravujeme v dlouhodobém horizontu. Pokud se zařízení blíží k hranice své životnosti, musíme ho kompletně vyměnit. Do druhé skupiny patří odstávky v místech, kde došlo v uplynulé topné sezoně k odstranění okamžité poruchy, vzniklé například při mrazech. Sem se technici vracejí, aby opravu dokončili v potřebné šíři. Do třetí kategorii spadají plánované opravy, které zahrnují revize. Například v roce 2018 tak do obnovy potrubí, oprav a údržby investujeme 650 milionů korun. Díky tomu jsme schopni v maximální míře připravit teplárenskou soustavu na další topnou sezonu, a předejít tak nečekaným poruchám v zimním období.

Na čem závisí doba letních odstávek?

Odstávky je nutné plánovat tak, aby jedna navazovala na druhou. Délka konkrétní odstávky je pak závislá na náročnosti opravy technického zařízení v dané oblasti. Lhůtu každé odstávky se naši technikové samozřejmě snaží v rámci možností zkrátit. Pokud práce stihnou dříve, skončí dříve také odstávka. Ne vždy je to ale možné. V některých lokalitách, například na Černém Mostě, realizujeme rozsáhlou a technologicky náročnou stavební akci, která zahrnuje opravu několika stovek metrů tepelného vedení. V takovém případě pak odstávku dělíme do několika etap.

Existuje náhradní řešení dodávek teplé vody v době odstávek?

V lokalitách, kde je to možné, samozřejmě automaticky přicházíme s náhradním řešením. Například v oblasti Křenické ulice ve Strašnicích uvedeme během letošní odstávky do provozu náhradní mobilní zdroj na LTO. Jiná situace je třeba na Černém Mostě. Zásobovat tak rozsáhlou lokalitu náhradními zdroji není bohužel možné.

Kde a jak zjistím, jestli se letní odstávka týká mého bydliště?

Obyvatele dotčených lokalit informujeme s předstihem, aby měli dostatek času se na odstávku připravit. Využíváme k tomu mimo jiné placenou inzerci v tisku. Informace k jednotlivým termínům odstávek naleznete také ve vyhledávači na našich stránkách. O rozsahu a důvodech letních odstávek se můžete dočíst také v červnovém čísle magazínu Teplo pro Prahu.

 


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik