Pražská teplárenská vydává s účinností od 1. července 2018 nové obchodní podmínky

9. 6. 2018 – Pražská teplárenská vydává s účinností od 1. července 2018 nové obchodní podmínky

S účinností od 1.7.2018 vstupují v platnost nové obchodní podmínky dodávek tepelné energie (OPDT). 

OPDT prošly letos po loňské koncepční změně úprav dotýkajících se zejména požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Toto ustanovení naleznete v čl. 17 OPDT.

Mezi další základní změny lze zařadit:

  • Vymezení pojmů a zkratek (bivalentní zdroj).
  • Nové důvody pro odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele.
  • Právo odběratele navrhnout dodavateli změnu sjednaného Pmax. 
  • Aktualizace pojmosloví.

Nové obchodní podmínky s účinností od 1.7.2018 naleznete zde.


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik