Pomohli jsme Fakultní nemocnici Královské Vinohrady

20. 9. 2016 – Peněžní dar nemocnici mířil na konkrétní oddělení. Získala ho tentokrát Klinika plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D., v rozhovoru vysvětlil, proč je donátorství z pohledu kliniky důležité.


Jakou má Klinika plastické chirurgie na Vinohradech historii a jak dalece jí podobné dary pomáhají budovat její současnost a budoucnost?

Klinika plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady má bohatou historii, která se odvíjí od zakladatele plastické chirurgie akademika Buriana, který založil roku 1927 první oddělení plastické chirurgie na světě. Současná plastická chirurgie prochází bouřlivým rozvojem v závislosti na vědeckotechnickém pokroku ve světě. Díky novým technologiím, materiálům, miniaturizaci a výměně informací jsou změny patrné ve velmi krátkém horizontu napříč celým světem. Udržet krok především v materiálním zabezpečení při současném financování zdravotnictví je obtížné a daří se to díky empatickým donátorům.

fnkv

"Díky daru společnosti Pražská teplárenská a.s. jsme byli schopni zakoupit jednu z nejlepších a nejvýkonnějších vrtaček s instrumentáriem."

 Na co konkrétně bude dar využit (pokud to lze specifikovat)?

Naše klinika s nejvyšším typem akreditace a největším lůžkovým fondem v Čechách musí pokrýt veškeré spektrum oboru plastické chirurgie. Nejen to, musí být lídrem a inovátorem nových směrů v léčbě a péči o pacienty a nedílně s tím se podílet na výuce nových specialistů. Poslední dva roky se intenzivně věnujeme rozvoji maxilofaciální chirurgie a dětské chirurgii ruky, oblastem, které jsou svázány s vrozenými vývojovými vadami a akutními úrazy. Právě u dětí je nutné používat ty nejjemnější nástroje a techniku. Díky daru společnosti Pražská teplárenská a.s. jsme byli schopni zakoupit jednu z nejlepších a nejvýkonnějších vrtaček s instrumentáriem. Kromě toho bylo možné pořídit několik superjemných nástrojů, určených pro operace pod mikroskopem, které se používají při sešívání jemných cév o průměru kolem 1 mm.

Pražská teplárenská je společnost zabývající se výrobou energií – zejména tepla. Dá se říct, že vás sponzorský dar „zahřál“ u srdce?

Potěší a zahřeje každý takovýto přístup, který nám umožní navrátit zpět pacienta do běžného života. Pořízené přístroje a nástroje mají relativně vysokou životnost, myslím tedy, že nás dar bude hřát u srdce i v dalších letech :-).

Jaké má klinika nejbližší plány, co ji aktuálně nejvíce trápí, na co se těšíte?

V nejbližší době bychom chtěli rozšířit portfolio našich zákroků u malých dětí, především v oblasti chirurgie ruky. Je to nesmírně náročná, ale přesto nádherná až hodinářská práce vracet dětem tvar, hybnost, cit po úrazech či vrozených vadách. Největší tíhu pociťujeme obecně, jako celé zdravotnictví, v klesajícím počtu sester, které začíná postupně paralyzovat jednotlivá oddělení nemocnic v naší zemi. Velmi si vážím, že mohu být součástí našeho týmu sestřiček a lékařů. Díky atmosféře na klinice, krásným zpětným vazbám od pacientů, výsledkům a nezdolnému optimismu věřím, že jsme schopni posunout náš obor zase o kousek dál.


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik