Pražská teplárenská získala ocenění Projekt roku 2018 za konverzi parních rozvodů v Holešovicích

25. 4. 2019 – Výměna parních rozvodů v Praze-Holešovicích, kterou Pražská teplárenská dokončila loni, se stala vítězem kategorie Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody v soutěži Projekty roku 2018. Nejvýznamnější počiny v soustavách zásobování teplem a chladem vybíralo Teplárenské sdružení České republiky (TSČR) letos již posedmnácté. Do užší nominace postoupily hned dva projekty Pražské teplárenské.

Projekt přepojení Holešovic na Pražskou teplárenskou soustavu, jehož součástí byla postupná konverze parovodních rozvodů na horkovodní, zahájila společnost v roce 2011 a završila loni v oblasti ulic Bubenská a Dukelských hrdinů. Jen v roce 2018 dosáhly výdaje na obnovu RTZ v této lokalitě 120 milionů korun. Do celého projektu investovala Pražská teplárenská přes miliardu korun, a to bez nároku na investiční dotace. Na horkou vodu díky tomu přepojila 284 odběrných míst s celkovým výkonem 85 MW.

Přechod na horkovodní dodávku a zprovoznění nového špičkového zdroje znamená pro oblast Holešovic radikální snížení emisí: CO2 o 96 %, NOx o 98 %, a CO dokonce o 99 %. Odstavení původního parního zdroje se zároveň zasloužilo o výraznou redukci hluku pocházejícího z areálu místní teplárny. Zásadní je i to, že obnova tepelných sítí významně omezila ztráty vznikající při distribuci tepla – podle našeho předpokladu jsou teď nižší než 7 %. To v konečném důsledku vede k lepšímu využívání primární energie paliv. Přechod z parovodní dodávky na horkovodní znamená pro konečné spotřebitele také přesnější a komfortnější měření dodávek tepelné energie,“ vysvětluje výrobní ředitel Pražské teplárenské Ing. Roman Koranda.

Jedním ze tří nominovaných v kategorii Zlepšování služeb a péče o zákazníky byl projekt Praha v barvách, v jehož rámci zrenovovala Pražská teplárenská v roce 2018 na území hlavního města čtrnáct výměníkových stanic poškozených vandaly a uspořádala při tom řadu doprovodných akcí včetně výtvarných dílen pro děti i dospělé. Na realizaci projektu, který pokračuje i tento rok, se podílejí renomovaní umělci a lektoři z Čech i zahraničí. „To, že se letos Pražská teplárenská v rámci soutěže TSČR úspěšně prezentovala hned ve dvou kategoriích, považujeme za mimořádný úspěch. Co se projektu Praha v barvách týče, je naším cílem výhledově udržet nejenom kvalitativní nadstandard, ale i loňské tempo a zrenovovat každý rok minimálně dvanáct dalších stanic,“ plánuje mluvčí společnosti Miroslav Štochl.

Projekty roku 2018 vyhlásili zástupci TSČR na slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky, který se konal 24. dubna v Hradci Králové. Cenou pro vítěze byl už tradičně Křišťálový komín.

Fotogalerie


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik