Třetí a poslední letošní vydání magazínu Teplo právě vyšlo

15. 11. 2017 – Třetí a poslední letošní vydání magazínu Teplo je úzce spjato se dvěma důležitými výročími, která Pražská teplárenská a.s. v tomto roce slaví. Prvního května totiž uplynulo přesně 25 let od jejího vzniku. Současně je tomu letos plných 120 let od založení Elektrických podniků královského hlavního města Prahy, na jejichž činnost Pražská teplárenská historicky navazuje.

Při příležitosti dvojitého jubilea přinášíme rozhovor s generálním ředitelem Ing. Ladislavem Moravcem, ve kterém zhodnotil aktuální­ situaci společnosti a její výhled do budoucnosti.

Plánům do budoucna se věnuje i článek na následující dvoustraně. Informuje o chystaném připojovaní nových odběrných míst v rámci developerských projektů, realizaci nového horkovodního holešovického zdroje THOL4, či o zákaznickém portálu a jeho funkcích.

Čínské přísloví praví: "Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost". Napoví nám něco o budoucnosti historické milníky vývoje dodávek tepla pro Prahu v posledních 25 letech? Článek doprovází unikátní dobové fotografie z našeho archivu. 

Za historický milník bude možná jednou taktéž považováno dokončení­ obnovy tepelných sítí­ v pražských Holešovicích. Jedná se o komplexní přechod z parovodní dodávky na horkovodní­ a obnova probíhá již od roku 2012. V jejím rámci došlo k úspěšnému připojení­ objektu fotbalového stadionu Sparta Praha na Letné, na který se tentokrát zaměřuje rubrika Projekt.

V tomto vydání­ magazí­nu jsme také porovnávali podnebí v Praze s dalšími evropskými metropolemi. Ze statistik se tak mimo jiné dozví­te, zdali opravdu platí­, že nejtužší­ zima je v rámci Evropy ta ruská, nebo ve kterém hlavní­m městě doopravdy nejví­ce prší­.

Počasí­ a podmínky v Praze evidentně vyhovují­ sokolům. Jak si jinak vysvětlit, že se jim na komínech Pražské teplárenské daří lépe než ve skalní­ch městech? Sokol stěhovavý je jední­m z mála živočišných druhů, který v České republice zcela vyhynul a znovu se do naší přírody úspěšně vrátil. Proč je Pražská teplárenská na spolupráci s Českou společností­ ornitologickou náležitě hrdá zjistíte v závěrečném článku.

Věříme, že se vám i tentokrát bude magazí­n lí­bit a volnou chví­li se rozhodnete strávit třeba s naší křížovkou. Luštitele toužící­ po cenách upozorňujeme, že z důvodu posunu data vydání­ magazí­nu prodlužujeme termí­n pro zaslání tajenky až do 10. listopadu. Z došlých odpovědí­ vylosujeme 20 výherců.

Magazín je možné si přečíst a stáhnout v elektronické podobě zde

 

 


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik