REMIT

Pražská teplárenská a.s. je účastníkem trhu s elektřinou i zemním plynem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Pražská teplárenská a.s. is a gas and electricity market participant in sence of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council on wholesale energy market integrity and transparency.

Spotřeba zemního plynu  Gas consumption

spotřební jednotka zemního plynu kapacita spotřeby v MWh/den poznámka
gas consumption unit consumption capacity in MWh/day comment
Teplárna Malešice 8 086 špičkový odběr peak consumption profile
Teplárna Michle 5 894 špičkový odběr peak consumption profile
Výtopna Krč 2 825 špičkový odběr peak consumption profile
Teplárna Holešovice 3 1 906 otopový odběr heating consumption profile
Teplárna Holešovice 4 1 304 špičkový odběr peak consumption profile
Celkem Sum 20 016  

S ohledem na převažující špičkový odběr by bylo možné považovat za důvěrnou informaci ve smyslu čl. 2 odst. 1. REMIT pouze plné najetí většiny spotřebních jednotek vyvolané havarijním stavem teplárenské soustavy.

With respect to a prevailing peak consumption profile, only the coincident start of operation of most of the units due to an accident on district heating system could constitute an inside information according to Article 2(1) of REMIT.


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik