Hlášení poruchy měřidel a změny pro přístup k měřidlům

Při nahlášení poruchy měřidel, která jsou v majetku PT, kontaktujte společnost PT měření, a.s.

Při změně přístupu k měřícímu místu (např. jiné klíče, jiná kontaktní osoba, apod.), kontaktujte PT měření, a.s.


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik