O společnosti

Pražská teplárenská je z hlediska počtu provozovaných zařízení jednou z největších teplárenských společností v České republice.

Aktivity společnosti jsou soustředěny na oblast hlavního města Prahy a přilehlých oblastí. V Praze dodáváme teplo pro více než 230 000 domácností, řadu administrativních budov, průmyslových podniků, stovky školských a zdravotnických zařízení a dalších subjektů.

Poslání Pražské teplárenskéLogo PT

Poskytovat zákazníkům efektivně využitelné služby a produkty šetrné k životnímu prostředí.

Vize Pražské teplárenské

Pražská teplárenská je v roce 2020 spolehlivým a vyhledávaným dodavatelem energií v pražském regionu. Podniká šetrně k životnímu prostředí a využívá soudobé technologie pro výrobu tepla a elektřiny s vícepalivovým základem. Jako klíčový hráč na trhu v pražském regionu maximalizuje hodnotu pro akcionáře a v maximální možné míře naplňuje jejich očekávání. Zároveň je stabilním a žádaným zaměstnavatelem i respektovanou společností, která podporuje region, kde podniká.

Hlavní priority Pražské teplárenské

 • Spokojení zákazníci

  Poskytování kvalitních služeb zvyšujících uživatelský komfort a udržení dobrých vztahů se stávajícími i potenciálními zákazníky

 • Ochrana životního prostředí

  Respektování zásad státní politiky životního prostředí a všech právních předpisů v oblasti životního prostředí včetně předpisů Evropské unie.

 • Bezpečnost práce
  Zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců i veřejnosti uplatňováním moderních přístupů k bezpečnosti práce.

Bezpečný podnik

Důležitým krokem pro podporu ekologického řízení společnosti bylo získání mezinárodního certifikátu pro systém ekologického řízení společnosti dle ČSN ISO 14001 společně se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001.

Více informací:

Integrovaný systém environmentálního řízení a BOZP

 

Věděli jste, že...

 • Délka tepelných sítí v Praze je přibližně 650 km, což je stejná vzdálenost, jako z Prahy do Hamburku?
 • Tepelný napáječ z Mělníka do Prahy měří 34 km. Díky velmi účinné izolaci potrubí vychladne oběhová voda při průchodu trasou pouze o dva stupně Celsia.
 • Při maximálním průtoku, který je 8 200 tun vody za hodinu, jí cesta trvá necelých 5 hodin.
 • Teplota vody proudící v napáječi se v závislosti na ročním období pohybuje v rozpětí od 90 do 140 stupňů Celsia při tlaku až 2,5 MPa.
 • Objem vody v celé pravobřežní tepelné soustavě je téměř 170 000 m3 vody, což představuje přibližně 80 plaveckých bazénů.

 


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik