Historie

Pražská teplárenská a.s. vznikla 1. května 1992. Svými aktivitami však historicky navazuje na éru Elektrických podniků královského hlavního města Prahy (založeny v roce 1897).

Období 1897 - 1928

Vznik holešovické elektrárny byl spojen s elektrizací Prahy a potřebou zdroje, který by dodával elektřinu v potřebném množství. S její výstavbou bylo započato v létě 1898 a oficiálně byla uvedena do provozu 7. dubna 1900. 

 

Výstavba Elektrárny Holešovice

 

Prakticky nepřetržitě probíhala její modernizace, kdy parní stroje byly postupně nahrazeny turbínami, původní kotle novými s vyšší účinností. O využití dálkové dodávky tepla z holešovické elektrárny se začalo uvažovat v souvislosti s výstavbou elektrárny Ervěnice, která byla uvedena do provozu v roce 1926 jako nový zdroj elektrické energie potřebného výkonu pro hlavní město. Bylo tak možné část páry využít pro vytápění domů a současně pro holešovické jatky a pivovar.

 

Strojovna uvnitř i zvenku

 
Významné milníky z této doby
1897 Zřízení správní rady Elektrických podniků královského hlavního města Prahy
1900 Dostavba a uvedení do provozu Elektrárny Holešovice
1928 První dodávky teplárenské páry pro holešovickou oblast

Fotogalerie

Pohled na elektrárnu po dostavbě čtvrtého komína (1913). V popředí vlečka nejen pro dopravu uhlí
Budova strojovny se dochovala dodnes
Pohled na místo, kde dnes stojí administrativní budova PT
Restaurace Na Kovárně stojí na svém místě dodnes
Areál elektrárny Holešovice
Stavba konstrukce kotelny pro kotle Löffer (1937)
Stavba konstrukce kotelny pro kotle Löffer (1937)
Stavba konstrukce kotelny pro kotle Löffer (1937)
Stavba konstrukce kotelny pro kotle Löffer (1937)
Stavba konstrukce kotelny pro kotle Löffer (1937)
Úpravna vody

Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik