Období 1929 - 1967

Pražská teplárenská a.s. vznikla 1. května 1992. Svými aktivitami však historicky navazuje na éru Elektrických podniků královského hlavního města Prahy (založeny v roce 1897).

Teplo začala elektrárna dodávat elektrárna v roce 1929 prvním napáječem pro horní oblast Holešovic. O rok později byl budován druhý napáječ pro dolní oblast Holešovic. Postupně rostl počet odběratelů, který v roce 1938 dosáhl počtu 200, délka parní tepelné sítě tehdy byla 18 kilometrů (v roce 1956 byla do provozu uvedena třetí parovodní větev – Hrad) V roce 1934 byla zahájena dodávka tepla ze spalovny odpadků ve Vysočanech.

Po druhé světové válce v souvislosti s rozvojem bytové výstavby vznikaly v Praze uhelné výtopny zabezpečující nové byty teplem – Kobylisy, Vršovice, Podolí, Solidarita, U trati, Bořislavka, Liboc. První uhelná teplárna v Praze byla budována v roce 1961 ve Veleslavíně spolu se sídlištěm Petřiny. Následovala teplárna Malešice I, uvedená do provozu v roce 1962 a teplárna Michle o dva roky později. V letech 1965-1966 byla uvedena do provozu mazutová výtopna Invalidovna. V šedesátých letech rovněž dochází k rozšíření elektrárny Holešovice a rekonstrukci spalovny ve Vysočanech. V roce 1968 činila celková délka stávajících tepelných sítí cca 100 kilometrů.

 

Teplárna Malešice I

 
Významné milníky z této doby
1946 Znárodnění energetických podniků, začlenění Elektrických podniků do národního podniku Středočeské elektrárny
1949 Založení komunálního podniku "Technické služby hlavního města Prahy"
1961 až 1962 Výstavba tepláren Veleslavín, Michle a Malešice
1965 Zrušení komunálního podniku Technické služby, založení nového podniku Pražské teplárny, podnik hlavního města Prahy
1966 Uzavření tzv. Rámcové dohody mezi Federálním ministerstvem paliv a energetiky a Národním výborem hlavního města Prahy o provozu a údržbě zařízení soustav centrálního zásobování teplem na území hlavního města Prahy
1967 Zahájení realizace obsahu Rámcové dohody, zejména zásady "koho je zdroj, toho jsou i rozvody a předávací stanice"

 

Fotogalerie

Teplárna Malešice
Teplárna Malešice
Teplárna Malešice
Teplárna Malešice
Teplárna Malešice
Teplárna Malešice
Veleslavín

Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik