Období 1989 - 2019

Pražská teplárenská a.s. vznikla 1. května 1992. Svými aktivitami však historicky navazuje na éru Elektrických podniků královského hlavního města Prahy (založeny v roce 1897).

Významným mezníkem v dalším rozvoji zásobování Prahy teplem byl vznik a. s. Pražská teplárenská 1. května 1992. S ní je spojena realizace projektu Zásobování hlavního města Prahy teplem z Elektrárny Mělník (ZTMP), který spojil Elektrárnu Mělník I se stávajícími zdroji Pražské teplárenské – Teplárnou Malešice, Výtopnou Třeboradice, Teplárnou Michle a několika menšími výtopnami na pravém břehu Vltavy. Základ této teplárenské soustavy vznikl v říjnu 1995.

Elektrárna Mělník a napáječ do Prahy

 V roce 1998 byla zahájena výstavba další fáze tepelného napáječe – prodloužení do Jižního Města, následovaly Krč, Novodvorská, Lhotka, Libuš a Modřany.

Na přelomu roku 2002/2003 byl připojen i první mimopražský odběratel - město Neratovice.

V roce 2003 byly připojeny na pravopobřežní teplárenskou soustavu InvalidovnaLibeň, o dvě léta později Horní Počernice. V letech 2002 až 2007 byly postupně připojovány Technologický park Praha-Jižní Město a objekty Vězeňské služby ČR na Pankráci.  Důležitým mezníkem v dalším rozvoji pražské teplárenské soustavy se stal přechod tepelného napáječe na levý břeh Vltavy do dolních Holešovic štolou vyhloubenou více než 25 metrů pod úrovní dna Vltavy v roce 2012.

 

Ražba štoly pod Vltavou (2012) Ražba štoly pod Vltavou (2012)
Štola pod Vltavou (2012)  Štola pod křižovatkou Partyzánská

 Štola pod křižovatkou Partyzánská

Štola pod Vltavou a pod křižovatkou Partyzánská

 Štola pod křižovatkou Partyzánská
Významné milníky této doby
1992 1. května - založení Pražské teplárenské a.s.
1995 Dokončení výstavby tepelného napáječe Mělník - Praha, uvedení do provozu tepelné soustavy Mělník - Třeboradice - Malešice - Michle
1996 Vstup strategických partnerů Elektrárny Opatovice a.s. a GESO Beteiligungs und Beratungs-AG do Pražské teplárenské a.s.
1997 Vstup INTERNATIONAL POWER do Elektráren Opatovice a.s.
1998 Zprovoznění odsíření Elektrárny Mělník I
1999 Dokončení modernizace a ekologizace teplárny Malešice, připojení první části Jižního Města na tepelnou soustavu Mělník - Praha, ukončení provozu dvaceti blokových plynových kotelen na Jižním Městě
2000 Připojení druhé části Jižního Města na tepelnou soustavu Mělník - Praha, další pokračování výstavby do Krče a Modřan
2001

Propojení Jižního Města a Krče k tepelné soustavě Mělník - Praha. 

Odkoupení firmy Holoubek s.r.o. v Neratovicích. 

Nákup akcií a 100% vlastnictví dceřiné společnosti Energotrans a.s.

2002

Připojení Modřan a Krče na teplárenskou soustavu.

Zavedení integrovaného systému řízení jakosti, environmentálního řízení a BOZP.

2003 Zahájení dodávky tepla do Neratovic
2004 Zahájení dodávky tepla do oblasti Prahy 8 - Invalidovna
2005 Zahájení dodávky tepla do oblasti Horní Počernice
2008 Zahájení dodávky tepla do oblasti Horní Měcholupy a Petrovice
2009

Zahájení dodávky tepla do oblasti Lhotka - Libuš

Tepelný napáječ Vysočany - Libeň

2011 Propojení Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) s teplárnou Malešice horkovodem namísto původního parovodu.
2012

Vybudování tepelného napáječe Libeň - Holešovice. Dokončením tohoto projektu se podařilo rozšířit Pražskou teplárenskou soustavu na levý břeh Vltavy.

Realizován prodej dceřiné společnosti Energotrans, a.s., která provozuje elektrárnu Mělník I a na ni navazující napáječ z Mělníka do Prahy.

2013 až 2018 V oblasti dolních Holešovic byla dokončena postupná obnova tepelných sítí a přechod z parovodní dodávky na horkovodní. 

Fotogalerie

Štola pod Vltavou (2012)
Štola pod Vltavou (2012)
Štola pod Vltavou (2012)
Štola pod křižovatkou Partyzánská k plánovanému horkovodnímu zdroji (2015)
Štola pod křižovatkou Partyzánská k plánovanému horkovodnímu zdroji (2015)
Štola pod křižovatkou Partyzánská k plánovanému horkovodnímu zdroji (2015)
Modernizace parovodních rozvodů za horkovodní v oblasti dolních Holešovic (2014)
Modernizace parovodních rozvodů za horkovodní v oblasti dolních Holešovic (2014)
Modernizace parovodních rozvodů za horkovodní v oblasti dolních Holešovic (2014)
Modernizace parovodních rozvodů za horkovodní v oblasti dolních Holešovic (2014)
Modernizace parovodních rozvodů za horkovodní v oblasti dolních Holešovic (2014)
Elektrárna Mělník I
Napáječ Mělník Praha měří téměř 40 km
Elektrárna Mělník I
Napáječ Mělník Praha měří téměř 40 km

Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik