Obchodní a technické údaje

Obchodní údaje

Obchodní jméno: Pražská teplárenská a.s.
Sídlo: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Telefon 266 751 111
Fax: 266 875 835
Web: www.ptas.cz
IČ: 45273600
DIČ: CZ45273600
Základní kapitál: 4 139 958 000 Kč
Právní forma: akciová společnost
Počet zaměstnanců: 504

 

Společnost Pražská teplárenská je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509.

Údaje platné k 31. 12. 2015

Technické údaje

Počet tepelných zdrojů 7
Celková délka tepelných tratí 547 km
Instalovaný tepelný výkon (na kotlích): 1 054 MWt
Instalovaný elektrický výkon (na generátorech): 130 MWt
Teplo vyrobené (na kotlích): 571 TJ/r
Teplo prodané: 8 776 TJ/r

Údaje platné k 31. 12. 2015

 


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik