Posuzování projektové dokumentace

Pokud v Praze stavíte či přestavujete – a je zcela jedno, zda malý rodinný domek či hypermarket, vodovodní přípojku nebo rozsáhlé inženýrské sítě - musíte mít vyjádření Pražské teplárenské a.s. (PT) jako jednoho z účastníků územního a stavebního řízení.

Povinností společnosti jako provozovatele tepelných rozvodů a účastníka územního a stavebního řízení je vyjadřovat se k projektové dokumentaci staveb a k územní plánovací dokumentaci na území hlavního města Prahy.

V Kanceláři pro vyjadřování k projektové dokumentaci získáte informace o existenci tepelných rozvodů v místě stavby a vyjádření (razítkem) v případě, že nedochází ke střetu stavby s tepelnými rozvody, resp. stavba je zcela mimo oblast tepelných rozvodů.

Naše služby

Vydáváme vyjádření k investiční výstavbě nových objektů bytového i nebytového charakteru, k rekonstrukcím i modernizacím stávajících objektů při přechodu jejich lokálních tepelných zařízení na ekologický způsob vytápění, k rozšíření stávajícího odběru ze systému centrálního zásobování teplem (CZT) a dále pak vyjádření ke střetu, křížení či souběhu tepelných sítí PT s ostatními nově navrhovanými inženýrskými sítěmi.

Chcete se připojit?

V Kanceláři vyjadřování k projektové dokumentaci lze rovněž konzultovat možnosti a podmínky napojení na tepelné sítě PT ještě ve fázi předprojektové přípravy.

Jak podat žádost o vyjádření k dokumentaci?

Osobně v úředních hodinách v Kanceláři pro vyjadřování k projektové dokumentaci nebo poštou.

Osobně (v úředních hodinách):

  • vydávání aktuálních zákresů vedení PT
  • konzultace ke stavbám ve fázi předprojektové přípravy

Poštou (nikoli e-mailem) nebo do podatelny PT:

  • studie
  • projekty pro územní řízení
  • projekty pro stavební povolení

Kontakt

Kde nás najdete?
vestibul PT a.s.
Partyzánská 1/7,
170 00 Praha 7

mapa

spojení: metro C, nádraží Holešovice, tram. č. 12,14,17


úřední hodiny:
pondělí a čtvrtek:
8.00 - 11.30
12.30 - 15.00

Pro více informací kontaktujte:


David Molinari, tel.: 266 752 352, e-mail: dmolinari@ptas.cz

Pavel Jarolímek, tel.: 266 752 328, e-mail: pjarolimek@ptas.cz

Václav Čížek, tel.: 266 752 330, e-mail: vcizek@ptas.cz

 


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik