Poskytování údajů pro energetické audity

Pražská teplárenská a.s. poskytuje informace o svých energetických zařízeních zpracovateli auditu po předložení plné moci od vlastníka objektu.

Pražská teplárenská a.s. poskytuje informace o svých energetických zařízeních zpracovateli auditu po předložení plné moci od vlastníka objektu.

V plné moci budou obsaženy identifikační údaje:

  • zadavatele auditu
  • zpracovatele auditu
  • předmět auditu

Na základě těchto údajů Pražská teplárenská a.s. poskytne tyto údaje:

  • výkon PS a parametry ÚT a TUV
  • místa osazení měřidel tepla
  • roční spotřebu tepla, rozdělenou na ÚT a TUV (pokud tyto údaje neposkytne vlastník)

Informace bude poskytnuta v listinné podobě s tím, že zájemce smí tyto informace použít jen pro účely zpracování auditu pro uvedený objekt.
Nesmí je dále šířit ani zveřejňovat.

Pro obdržení informací se zpracovatel auditu bude obracet na Ing. Milan Skývu, tel. 266 752 335, e-mail mskyva@ptas.cz.
Informace budou poskytnuty nejdéle do 30 dnů od data podání žádosti, nedohodne-li si zpracovatel auditu jinak.

Další kontaktní osoba: Ing. Pavel Maďar, vedoucí odd. péče o zákazníky, pmadar@ptas.cz.

Další dokumenty související s daným tématem jsou přiloženy.

Související soubory

rozdelovani-odberu-instrukce.pdf

termoventily-postup-pri-instalaci.pdf


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik