Mladí sokoli vylétli z hnízda na komíně v Holešovicích

22. 8. 2018 – Sokoli stěhovaví, kteří hnízdí již od roku 2017 na komíně Pražské teplárenské, letos úspěšně vyvedli tři mladé. Rodinka vzácného dravce tak navázala na stejný úspěch z minulého roku. Mláďata přišla na svět na přelomu května a června, kdy byla odborně okroužkována. Do blízkosti budky, ve které sokoli hnízdí, byla umístěna fotopast, která dokumentovala jejich zdárný vývoj. „Pořízené fotografie dokládají, že rodiče se o všechna tři mláďata po celou dobu starali, ptáci úspěšně přepeřili a naučili se létat. Během léta pak mladí sokoli natrvalo vylétli z hnízda. Rodiče lokalitu nadále obývají,“ říká ornitolog ze Skupiny na ochranu a výzkum dravců a sov Dušan Rak.

V holešovické lokalitě jde podle Raka o další úspěšnou sezónu. Vylíhla se celkem tři mláďata a všechna se podařilo úspěšně vyvést. Takový výsledek není samozřejmostí. Úspěšná, byť ne tak početná snůška se letos podařila sokolům na komíně v Michli. Na dalších dvou sledovaných lokalitách v Malešicích a Třeboradicích sokolí rodiny úspěšné bohužel nebyly. Mladí holešovičtí sokoli svou budku nejspíš opustili již na přelomu června a července. „Z důvodu jejich bezpečnosti však ornitologové vyšplhali na stometrový komín Pražské teplárenské teprve v těchto dnech. Kdyby se tam bývali vydali v době, kdy tam mláďata ještě hnízdila, mohla by se vyplašit a zranit se,“ vysvětluje výrobní ředitel Pražské teplárenské Ing. Roman Koranda.

Z pozdějších fotek je patrné, že rodiče mladých sokolů se v dané lokalitě rozhodli zůstat, protože se k budce pravidelně vrací. Dává to tušit, že na jaře 2019 by se tam mohli objevit další mladí sokolíci. „Na komín jsme instalovali vlastní fotopast, abychom měli sokolí rok zdokumentovaný celý. Vzhledem k letošnímu ukončení přechodu holešovické oblasti na horkovodní zdroj tepla z mělnické elektrárny komín brzy přestane plnit svou funkci, takže sokoli budou mít ještě více klidu,“ dodává Roman Koranda.

Podle Dušana Raka mohou nyní mladí sokoli být kdekoli jinde v Evropě, protože jejich akční rádius se měří ve stovkách kilometrů. Vzhledem k tomu, že jsou řádně okroužkovaní, se může brzy stát, že se do Prahy ozvou zahraniční ornitologové s informací, že jsou sokoli u nich. „Tak to ostatně bylo i v případě holešovické sokolí samice. Její kroužek odhalil, že pochází z Berlína a své teritorium našla u nás. V jedné z předchozích sezon byla nalezena zraněná přímo v OC Kotva, ale po úspěšné rekonvalescenci a opětovném vypuštění se do metropole natrvalo vrátila,“ vysvětluje ornitolog Rak. Běžnou praxí je, že sokoli se v prvních třech letech života potulují a hledají lokalitu vhodnou pro budoucí hnízdění. Jakmile ji najdou a podaří se jim zformovat pár, usadí se.

Sokoly na holešovickém komíně můžou pozorovat nejen ornitologičtí nadšenci, ale i ostatní veřejnost, třeba pomocí běžného dalekohledu. Dobře jsou vidět například ze Stromovky nebo od holešovického metra.  


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik