Pražská teplárenská i letos pokračuje v ekologizaci svých zdrojů. Do TMA3 v Malešicích investuje až 30 milionů korun

27. 3. 2019 – Společnost Pražská teplárenská snížila v období 2008 až 2018 svůj podíl na množství emisí v hlavním městě o 98 %. Na letošní rok plánuje ekologizaci malešického zdroje TMA3 za 20 až 30 milionů korun. Roční emise NOx produkované teplárnou tak klesnou o 43 %.

Již velmi nízký podíl zdrojů Pražské teplárenské na emisích v ovzduší metropole se každým rokem snižuje. Za posledních deset let společnost přistoupila k razantnímu snížení NOx o 713 tun za rok, CO o 79 tun za rok, SO2 o 1 075 tun za rok, objemu prachu o 37 tun za rok a CO2 o 378 tisíc tun za rok. Zásluhu na tom má také odstavení parního zdroje THOL3, který společnost definitivně vyřadila z provozu na podzim 2018. Rozdíl v produkci škodlivin mezi THOL3 a novou horkovodní plynovou kotelnou THOL4 je 98 %.

V podobném trendu bude Pražská teplárenská pokračovat i letos – například ekologizací špičkového zdroje TMA3 v malešickém areálu. Investice ve výši 20 až 30 milionů korun bude spojená s výměnou stávajících plynových hořáků za nízkoemisní a s úpravou přívodu plynu a spalovacího vzduchu k hořákům. Díky tomu se roční emise NOx produkované zdrojem sníží o 3 tuny, tedy o 43 %. Vedle toho bude Pražská teplárenská stejně jako každý rok investovat stovky milionů do rekonstrukce a modernizace své sítě.

Právě díky Pražské teplárenské soustavě (PTS), kterou společnost provozuje v hlavním městě, se podařilo výrazně snížit počet malých lokálních kotelen, jež emisemi z nízkých komínů zamořovaly své okolí. Lokální topeniště postrádající odlučovače a nízkoemisní hořáky patří totiž ve velkých městech k největším znečišťovatelům ovzduší. „Pokud by tyto zdroje úplně nahradily PTS, podíl škodlivin by v metropoli dramaticky vzrostl: NOx o 113 tun za rok, CO o 5 tun za rok, SO2 o 2 tuny za rok, objem prachu o 5 tun za rok, a CO2 dokonce o 476 tisíc tun za rok,“ upozorňuje obchodní ředitel Pražské teplárenské Ing. Tomáš Sluka, Ph.D.

Dodávky tepla z Pražské teplárenské pokrývá téměř z 87 % kogenerační výroba v Elektrárně Mělník, zbytek tvoří teplo z plynného paliva zdrojů PT a z ekologické spalovny odpadu ZEVO Malešice. „Ve využití odpadu pro výrobu tepla a elektřiny vidíme velký potenciál. I když ze ZEVO Malešice momentálně odebíráme veškeré teplo, které produkuje, při předpokládaném navýšení kapacity této spalovny jsme připraveni odebrat i dodatečně vyrobenou tepelnou energii. Stejně tak jsme připraveni odebírat teplo z plánovaného ZEVO v Mělníce,“ vysvětluje Tomáš Sluka.


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik