Evropská unie podpoří rekonstrukci části horkovodu

Projekt rekonstrukce části horkovodu v ulici Kojetická v Neratovicích je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rekonstrukce dožitého horkovodního potrubí DN 250 v úseku mezi šachtami NER10KOJ a NER01MLA. Investice do horkovodu je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

  • registrační číslo: CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0023690