Platby a fakturace

Platby a fakturace

Návody k platbám i vzory faktur s vysvětlivkami. A platba proběhne bez problémů.

Nastavte si inkaso během chvilky

 • Dostavte se na pobočku své banky/spořitelny s fakturou od Pražské teplárenské, popř. zadejte data přes své elektronické bankovnictví
 • Zadejte číslo účtu Pražské teplárenské (číslo je možné nalézt na faktuře).
 • Platba bude inkasovaná ve prospěch a prostřednictvím účtu Pražské teplárenské a.s.
 • Zadejte finanční limit (nemusíte, ale pokud chcete, tak je nutné sečíst faktury nejvyšší, tzn. lednové + zálohy)

Neuvádějte:

 • Variabilní symbol
 • Počet položek

Kopii „svolení k inkasu“ zašlete do Pražské teplárenské jednou z níže uvedených možností:

 • E-mailem: inkaso@ptas.cz
 • Poštou na adresu: Pražské teplárenská, obchodní úsek, Radlická 364/152, Praha 5, 150 00

Po splnění výše uvedeného bude inkaso zadáno do systému Pražské teplárenské. Od toho okamžiku bude na fakturách uváděna informace o inkasování částky k platbě.

Nepřipsání platby na účet dodavatele

 • Nedostatek finančních prostředků na účtu klienta.
 • Chybné zadání čísla účtu příjemce, tedy Pražské teplárenské.
 • Chybné zadání variabilního symbolu, ten je každý měsíc jiný.
 • Neprovedené inkaso z důvodu nastaveného nízkého limitu inkasa nebo chybně zadaného počtu inkasních plateb.

Nejčastější příčiny neuhrazených faktur a možná řešení

Nedodání faktury na adresu odběratele/správce

Chybná doručovací adresa - je nutné včas nahlásit změnu adresy pracovníkům obchodního úseku Pražské teplárenské.

Neoznačená schránka odběratele - je nutné správně a čitelně označit příslušnou poštovní schránku.

Nedodání vinou České pošty - neobdržíte-li fakturu v obvyklém termínu, kontaktujte obchodní úsek Pražské teplárenské, který Vám zašle její kopii.

Nepřipsání platby na účet odběratele (přeplatek)

Neplatný účet odběratele - při změně bankovního účtu by měl odběratel/správce tuto skutečnost neprodleně nahlásit písemnou formou pracovníkům obchodního úseku Pražské teplárenské a.s. (e-mailem: inkaso@ptas.cz, poštou).

Neohlášení změny adresy a jiných kontaktů, změny čísla účtu, správce

Pro veškerou komunikaci s klienty jsou důležité aktuální údaje, některé jsou automaticky aktualizovány pomocí obchodního rejstříku, daňových registrů a registrů justice.

Telefonní čísla a e-mailové adresy pomáhají k urychlenému řešení případných nesrovnalostí.

Neohlášení změny v platbě DPH

Velmi důležitá je kontrola správnosti dat uvedených na faktuře, včetně údajů vztahujících se k DPH, v případě změny plátce DPH na neplátce a naopak, informujte obchodní úsek Pražské teplárenské a.s.

Poznámka: Rozúčtování vody na jednotlivé odběratele v domě Pražská teplárenská neprovádí.

Při řešení jakýchkoliv problémů s platbou kontaktujte obchodní úsek, který pomůže vždy najít řešení k oboustranné spokojenosti.

Fakturace dodávek v kWh

Fakturace tepelné energie v kWh vám od 1.1.2023 umožní vzájemné srovnávání cen s komoditami dodavatelů plynu a elektrické energie. Přepočet spotřeby si můžete kdykoliv ověřit pomocí vzorce:

1GJ = 1/3,6 * 1000 kWh.

Můžeme Vám poradit?

Ozvěte se nám.

Faktura už pro vás nebude velká neznámá