Zákaznický portál

První polovina roku 2016 znamenala pro Pražskou teplárenskou významný posun v procesu zkvalitňování služeb svým zákazníkům. Díky zákaznickému portálu mají od 1. června 2016 jednodušší cestu k důležitým informacím, které s odběrem tepla souvisejí. Zejména faktury ve formě PDF nebo formátech pro import do účetnictví zákazníků jsou velkým přínosem.

Zákaznický portál Pražské teplárenské umožňuje oboustrannou rychlou komunikaci. Prostřednictvím portálu je možné odeslat i řadu žádostí například o změnu výše zálohy, změnu způsobu placení, připomínek či dotazů.

Je využita technologie, která je nasazována po celém světě právě pro její jednoduchost a kompatibilitu se všemi moderními zařízeními od PC až po chytré telefony. Vyřídit agendu je tak možné kdekoliv „v terénu“

 Základní funkcionality

  • získání vybraných dat v elektronické podobě
  • hromadné zpracování fakturačních dat v rámci velkých bytových družstev
  • vzájemné odsouhlasení dokumentů (např. sjednávání odběrových diagramů)
  • komunikace pomocí portálového řešení.

Všechny tyto možnosti uspoří zákazníkům čas a nepochybně také administrativní náklady. 

Ukázka přehledu faktur

Získání přístupu do zákaznického portálu

  1. Zaslat stručný požadavek na mailovou adresu portal@ptas.cz

  2. Následně bude připraven dodatek  ke stávající smlouvě o dodávkách tepelné energie, který Vám, popř. Vámi určeným třetím osobám umožní přístup do zákaznického portálu

  3. Přístupové údaje budou následně zaslány na zvolenou emailovou adresu

  4. Přihlášení do portálu je možné zde http://portal.ptas.cz

Související soubory

Nápověda k zákaznickému portálu PT

Technické podmínky užívání Zákaznického portálu společnosti Pražská teplárenská a.s.

Zákaznický portál - plná moc

Zákaznický portál - pověření


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik