Připojujeme Libeňské Docky

19. 5. 2021

V roce 2020 byla dostavěna a napojena na tepny Pražské teplárenské administrativní budova s označením J4. Jedná se o budovu s podlahovou plochou 9 280 m2.

Skupina CRESTYL staví administrativně obytný komplex s názvem Libeňské Docky v prostoru bývalého Libeňského přístavu. Výstavba probíhá postupně cca 10 let, bytová zástavba je již dokončena a představuje 430 bytů. Administrativní zástavba tvoří 55 000 m2 plochy, zbývá dostavět poslední budovu, která bude dokončena letos.

Pražská teplárenská stavěla pro budovu Dock 04 tepelnou přípojku a předávací stanici s investičními náklady ve výši 4 569 000 Kč. Z předávací stanice je dodávána topná voda s konstantní teplotou a dále teplá voda pro gastro provoz. Instalovaný výkon 1 680 kW, dodávka tepla je ve výši 7 650 GJ.

DOCK IN
Developer: CRESTYL real estate, s. r. o.
Instalovaný výkon: 1 680 kW
Komerční prostory: 9 280 m2