PT měření, a.s.

PT měření, a.s.

Společnost PT měření, a.s. zajišťuje profesionální služby v oblasti zkoušení, kalibrace a ověřování průtokoměrů, kalorimetrů a teploměrů.

Autorizované metrologické středisko K26 provádí ověřování měřidel protečeného množství vody a měřičů tepla a chladu.

Zkušebna měřičů tepla je vybavena moderním zkušebním zařízením a etalony. Dokáže tedy spolehlivě ověřit měřidla a případně provést kalibraci pracovních měřidel s vystavením kalibračního listu v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025.

Základní údaje

Název: PT měření, a.s.

Adresa: Střelničná 2221/50, Libeň, 182 00 Praha 8

IČO: 04002385

DIČ: CZ04002385

Základní kapitál: 4 139 958 Kč

Struktura akcionářů

Jediným akcionářem PT měření, a.s. je společnost EP Energy, a.s.

Jméno

IČO

Počet akcií

Podíl v %

EP Energy, a.s.

292 59 428

4 139 958

100

Přehled akcionářů PT měření, a.s. ke dni 15. 10. 2018.

Vedení společnosti


Představenstvo

předseda představenstva: Ing. DAVID ONDEREK

místopředseda představenstva: Ing. TOMÁŠ SLUKA, Ph.D.

člen představenstva: Bc. JIŘÍ NONFRIED

 

Management

Ředitel společnosti: Karel Fiedler

 

Dozorčí rada

místopředseda dozorčí rady: Mgr. MAREK SPURNÝ

člen dozorčí rady: Ing. LADISLAV MORAVEC

 

Politika integrovaného systému ekologicky orientovaného řízení a řízení BOZP

Související soubory

ptmpl_esms-20180615-174803.pdf


PT měření, a.s. je členem skupiny EP Infrastructure a sesterskou společností Pražské teplárenské a.s.