PT Měření

Společnost PT měření, a.s. zajišťuje profesionální služby v oblasti zkoušení, kalibrace a ověřování průtokoměrů, kalorimetrů a teploměrů.

Autorizované metrologické středisko K26 provádí ověřování měřidel protečeného množství vody a měřičů tepla a chladu.

Zkušebna měřičů tepla je vybavena moderním zkušebním zařízením a etalony. Dokáže tedy spolehlivě ověřit měřidla a případně provést kalibraci pracovních měřidel s vystavením kalibračního listu v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025.

Metrologické služby

Prvotní i následné ověření stanovených měřidel

 • vystavení Potvrzení o ověření stanoveného měřidla
 • vystavení Rozhodnutí o zamítnutí ověření stanoveného měřidla
 • vystavení Osvědčení o výsledku ověření podle § 11a zákona č. 505/1990 Sb
 • kalibraci měřidel v běžných bodech, či dle specifikace zákazníka, včetně vystavení kalibračního listu
 • svoz měřidel od zákazníka
 • opravy měřidel a čištění měřidel
 • seřízení (justáž) měřidel
 • parametrizaci měřidel dle individuálních potřeb zákazníka
 • montáž a demontáž měřidel ,uvedení do provozu
 • výměnu napájecích zdrojů a baterií a jejich ekologickou likvidaci
 • cenově výhodný prodej repasovaných a ověřených měřidel s platnou úřední značkou
 • komplexní službu (montáž a demontáž měřidel , svoz měřidel na zkušebnu , vyčištění a repasi měřidel, ověření/kalibraci měřidel, výměnu zdrojů napájení)
 • školení uchazečů pro získání Osvědčení ČMI pro montáže/opravy měřidel
 • poradenskou činnost

Kontakty

Kontaktní osoba

Funkce

Telefon

E-mail

Marek Fiedler

Manažer servisu měřičů tepla

266 752 367

mfiedler@ptmereni.cz

Milan Novotný

Specialista přípravy měření tepla

266 752 366

mnovotny@ptmereni.cz

Ceník

 

Reklamace měření

Pokud máte pochybnosti o správnosti údajů měření, kontaktujte výhradně obchodní kanceláře.

Základní údaje

Název: PT měření, a.s.

Adresa: Střelničná 2221/50, Libeň, 182 00 Praha 8

IČO: 04002385

DIČ: CZ04002385

Základní kapitál: 4 139 958 Kč

Struktura akcionářů

Jediným akcionářem PT měření, a.s. je společnost EP Energy, a.s.

Jméno

IČO

Počet akcií

Podíl v %

EP Energy, a.s.

292 59 428

4 139 958

100

Přehled akcionářů PT měření, a.s. ke dni 15. 10. 2018.

Vedení společnosti


Představenstvo

předseda představenstva: Ing. DAVID ONDEREK

místopředseda představenstva: Ing. TOMÁŠ SLUKA, Ph.D.

člen představenstva: Bc. JIŘÍ NONFRIED

 

Management

Ředitel společnosti: Karel Fiedler

 

Dozorčí rada

místopředseda dozorčí rady: Mgr. MAREK SPURNÝ

člen dozorčí rady: Ing. LADISLAV MORAVEC