REMIT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT) ukládá jednotlivým subjektům provádějícím transakce na tomto trhu (účastníci trhu) povinnost zajistit účinné a včasné zveřejnění důvěrných informací („inside information").

Pražská teplárenská a.s. je účastníkem trhu s elektřinou i zemním plynem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. Tato část webu jí slouží ke zveřejnění důležitých a důvěrných informací, které se týkají velkoobchodních energetických produktů a mohou mít významný vliv na jejich tržní cenu a nebyly dosud nikde zveřejněny. S ohledem na převažující špičkový odběr by bylo možné považovat za důvěrnou informaci ve smyslu čl. 2 odst. 1. REMIT pouze plné najetí většiny spotřebních jednotek vyvolané havarijním stavem teplárenské soustavy.