Styleguide

Ekologické řízení

Ekologické řízení

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vehicula tincidunt neque. Mauris id posuere enim. Sed ex lorem, tempor ornare porta quis, hendrerit vitae magna. Quisque consectetur urna a dui convallis, luctus molestie tellus fermentum. Proin mattis faucibus purus, at dignissim turpis mattis eu.

O výrobě a distribuci

V kostce

25% trhu s tepelnou energií v Praze
230000 domácností, podniků či budov v Praze
7 tepelných zdrojů
(4 výrobny a 3 výtopny)
1046 MW instalovaného ročního výkon

Co díky našemu teplu získáte


Bezúdržbové zařízení

Spolehlivý zdroj tepla a teplé vody

Bezúdržbové zařízení

Spolehlivý zdroj tepla a teplé vody

Hlavní výhody dvousložkové ceny

Odstranění cenových znevýhodnění

Nullam commodo ligula non semper egestas. Suspendisse nec mollis elit. Fusce dolor nisl, malesuada sit amet ullamcorper et, elementum sed purus

Zprůhlednění tvorby cen pro zákazníky

Nullam commodo ligula non semper egestas. Suspendisse nec mollis elit. Fusce dolor nisl, malesuada sit amet ullamcorper et, elementum sed purus

Rovnoměrnější rozložení plateb

Nullam commodo ligula non semper egestas. Suspendisse nec mollis elit. Fusce dolor nisl, malesuada sit amet ullamcorper et, elementum sed purus

Racionální hospodaření má vliv na cenu

Nullam commodo ligula non semper egestas. Suspendisse nec mollis elit. Fusce dolor nisl, malesuada sit amet ullamcorper et, elementum sed purus

Garance ceny

Garance ceny

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vehicula tincidunt neque. Mauris id
  •  Mauris id posuere enim. Sed ex lorem, tempor ornare porta quis, hendrerit vitae magna.
  • Sed ex lorem, tempor ornare porta quis, hendrerit vitae magna.

Stabilita dodávek

Stabilita dodávek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur piscing elit. Nunc maximus, nulla ut commodo sagittis, sapien dui mattis dui, non pulvinar lorem felis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vehicula tincidunt neque. Mauris id posuere enim. Sed ex lorem, tempor ornare porta quis, hendrerit vitae magna. Quisque consectetur urna a dui convallis, luctus molestie tellus fermentum. Proin mattis faucibus purus, at dignissim turpis mattis eu.

Další služby

Jak vám můžeme poradit?

* povinné položky

* Položky označené hvězdičkou je nutné vyplnit.

budujte kariéru

Chcete budovat kariéru v Pražské teplárenské?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vehicula tincidunt neque. Mauris id posuere enim. Sed ex lorem, tempor ornare porta quis, hendrerit vitae magna. Quisque consectetur urna a dui convallis, luctus molestie tellus fermentum. Proin mattis faucibus purus, at dignissim turpis mattis eu.

Přejít na kariéru

Historie

1929 - 1967

V roce 1929 začala Holešovická elektrárna dodávat tepelnou energii prvním napáječem pro horní oblast Holešovic. Hned o rok později byl vybudován druhý napáječ, určený pro dolní oblast Holešovic. Postupně narůstal počet odběratelů tepla. V roce 1938 dosáhl počtu 200, délka parní tepelné sítě tehdy byla 18 kilometrů.

V roce 1934 byla zahájena dodávka tepla ze spalovny odpadků ve Vysočanech. Po druhé světové válce, v souvislosti s rozvojem bytové výstavby, vznikaly v Praze uhelné výtopny zabezpečující nové byty teplem – Kobylisy, Vršovice, Podolí, Solidarita, U Trati, Bořislavka, Liboc. První uhelná teplárna v Praze byla budována v roce 1961 ve Veleslavíně spolu se sídlištěm Petřiny. Následovala teplárna Malešice I, která byla do provozu uvedena v roce 1962 a o dva roky později teplárna Michle.

V letech 1965 - 1966 byla uvedena do provozu mazutová výtopna Invalidovna. V šedesátých letech rovněž dochází k rozšíření elektrárny Holešovice a rekonstrukci spalovny ve Vysočanech. V roce 1968 už činila celková délka stávajících tepelných sítí cca 100 kilometrů.

Milníky

1946 Znárodnění energetických podniků a začlenění Elektrických podniků do národního podniku Středočeské elektrárny
1949 Založení komunálního podniku "Technické služby hlavního města Prahy"
1961 - 1962 Výstavba tepláren Veleslavín, Michle a Malešice
1965 Zrušení komunálního podniku “Technické služby hlavního města Prahy” a založení nového podniku “Pražské teplárny, podnik hlavního města Prahy”
1966 Uzavření tzv. Rámcová dohoda o provozu a údržbě zařízení soustav centrálního zásobování teplem na území hlavního města Prahy mezi Federálním ministerstvem paliv a energetiky a Národním výborem hlavního města Prahy
1967 Začátek realizace obsahu Rámcové dohody, zejména zásady "koho je zdroj, toho jsou i rozvody a předávací stanice"
Stáhnout fotografie

1968 - 1988

V letech 1973 až 1979 byl uveden do provozu centrální zdroj Třeboradice I. + II. a v roce 1986 Třeboradice III. Centrální zdroj Malešice I., II. a III. byl uveden do provozu taktéž ve třech etapách – v letech 1962 až 1986. Centrální zdroj Michle ve dvou etapách mezi lety 1964 – 1981.

Teplárna Malešice II, uvedená do provozu v roce 1972, byla posledním velkým zdrojem na tuhé palivo v Praze. Další akce zabezpečující CZT v hlavním městě již byly zaměřeny na ekologicky čistší paliva - těžký topný olej, lehký topný olej a v posledním období výhradně zemní plyn. Velké sídlištní celky budované od roku 1974 – Jižní Město I. a další, byly zásobovány teplem prostřednictvím blokových plynových kotelen středního výkonu.

V roce 1988 byla v Praze celková délka primárních sítí 890 km a 350 km sekundárních tepelných sítí. V letech 1986 – 1992 probíhala výstavba nové spalovny v Malešicích.

V sedmdesátých letech se zrodila myšlenka zásobování Prahy teplem z vhodného zdroje v blízkosti města. Při zásobování by navíc byly využity přednosti společné výroby tepla a elektřiny - tzv. kogenerace. Nejvhodnějším zdrojem pro realizaci projektu po jeho ekonomickém vyhodnocení se zdála 40 km vzdálená Elektrárna.

Milníky

1973 Uvedení do provozu Výtopny Třeboradice
1973 - 1988 Výstavba sídlištních výtopen a plynových blokových kotelen
1979 Zahájení výstavby Teplárny Holešovice III
1982 - 1983 Uvedení do provozu dvou kotlů K15 a K16 (Teplárna Holešovice III)
1986 Dokončení výstavby AB Holešovice (administrativní budova) v rámci Teplárny Holešovice III
1987 Zahájení výstavby ZTMP (Zásobování teplem Mělník – Praha)
1988 Dokončení realizace obsahu Rámcové dohody. Sloučením Elektráren Holešovice a Pražských tepláren byl vytvořen na území hlavního města Prahy jeden teplárenský podnik v rámci ČEZ, pod názvem ČEZ - Teplárenské závody, Praha
Stáhnout fotografie

1989 - současnost

Významným mezníkem v dalším rozvoji zásobování Prahy teplem byl vznik a. s. Pražská teplárenská 1. května 1992. S ní je spojena realizace projektu Zásobování hlavního města Prahy teplem z Elektrárny Mělník (ZTMP), který spojil Elektrárnu Mělník I. se stávajícími zdroji Pražské teplárenské – Teplárnou Malešice, Výtopnou Třeboradice, Teplárnou Michle a několika menšími výtopnami na pravém břehu Vltavy. Základ této teplárenské soustavy vznikl v říjnu 1995.

V roce 1998 byla zahájena výstavba další fáze tepelného napáječe, Došlo k jeho prodloužení do Jižního Města, po kterém následovaly Krč, Novodvorská, Lhotka, Libuš a Modřany.

Na přelomu roku 2002/2003 byl připojen i první mimopražský odběratel - město Neratovice. V roce 2003 byly připojeny na pravopobřežní teplárenskou soustavu Invalidovna a Libeň a o dvě léta později Horní Počernice. V letech 2002 až 2007 byly postupně připojovány Technologický park Praha - Jižní Město a objekty Vězeňské služby ČR na Pankráci.

Důležitým mezníkem v dalším rozvoji pražské teplárenské soustavy se stal v roce 2012 přechod tepelného napáječe na levý břeh Vltavy do dolních Holešovic štolou, vyhloubenou více než 25 metrů pod úrovní dna Vltavy.

Milníky

1992 1. května 1992 založení Pražské teplárenské a.s.
1995 Dokončení výstavby tepelného napáječe Mělník - Praha a uvedení do provozu tepelné soustavy Mělník - Třeboradice - Malešice - Michle
1996 Vstup strategických partnerů Elektrárny Opatovice a.s. a GESO Beteiligungs und Beratungs-AG do Pražské teplárenské a.s.
1997 Vstup INTERNATIONAL POWER do Elektráren Opatovice a.s.
1998 Zprovoznění odsíření Elektrárny Mělník I
1999 Dokončení modernizace a ekologizace teplárny Malešice, připojení první části Jižního Města na tepelnou soustavu Mělník - Praha, ukončení provozu dvaceti blokových plynových kotelen na Jižním Městě
2000 Připojení druhé části Jižního Města na tepelnou soustavu Mělník - Praha, další pokračování výstavby do Krče a Modřan
2001 Propojení Jižního Města a Krče k tepelné soustavě Mělník - Prah, odkoupení firmy Holoubek s.r.o. v Neratovicích a nákup akcií a 100% vlastnictví dceřiné společnosti Energotrans a.s.
2002 Připojení Modřan a Krče na teplárenskou soustavu. Zavedení integrovaného systému řízení jakosti, environmentálního řízení a BOZP
2003 Zahájení dodávky tepla do Neratovic
2004 Zahájení dodávky tepla do oblasti Prahy 8 - Invalidovna
2005 Zahájení dodávky tepla do oblasti Horní Počernice
2008 Zahájení dodávky tepla do oblasti Horní Měcholupy a Petrovice
2009 Zahájení dodávky tepla do oblasti Lhotka - Libuš. Tepelný napáječ Vysočany - Libeň
2011 Propojení Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) s teplárnou Malešice horkovodem namísto původního parovodu
2012 Vybudování tepelného napáječe Libeň - Holešovice. Dokončením tohoto projektu se podařilo rozšířit Pražskou teplárenskou soustavu na levý břeh Vltavy a zároveň byl v tomto roce realizován prodej dceřiné společnosti Energotrans, a.s., která provozuje elektrárnu Mělník I. a na ni navazující napáječ z Mělníka do Prahy
2013 - 2018 V oblasti dolních Holešovic byla dokončena postupná obnova tepelných sítí a přechod z parovodní dodávky na horkovodní
Stáhnout fotografie

Tiskové zprávy

10. 12. 2019

Ceny tepla od Pražské teplárenské pro domácnosti zůstávají pro příští rok na stejné úrovni

S účinností od 1. ledna 2020 Pražská teplárenská upravuje ceny za dodané teplo. Vzhledem k tomu, že se od příštího roku snižuje sazba DPH za dodané…

Proč pracovat u nás

Jsme stabilní
firma

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vehicula tincidunt

Pravidelné
vzdělávání

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vehicula tincidunt

Moderní
technologie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vehicula tincidunt

Lidský
přístup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vehicula tincidunt