Teplo Neratovice, spol. s r.o.

Společnost Teplo Neratovice dodává teplo do neratovických domácností, institucí a firem. Dodávané teplo slouží ze 70 % k vytápění bytů a z 30 % k vytápění obchodů, škol a ostatních budov.

Tepelná energie je dodávána z elektrárny Mělník I. , kde vzniká současně s výrobnou elektřiny tzv. kogenerační výrobou. Do Neratovic je přiváděna tepelným napáječem, který zároveň zásobuje i Prahu.

Kontakty

Funkce Jméno a příjmení Telefon
Správce oblasti Karel Vacek 315 682 798
Inkaso a pohledávky Ing. Denisa Slamiaková 266 752 327
Účetní Jindřiška Schützová 266 752 237
Pohotovost 24 hodin   603 157 981

Základní údaje

Název: Teplo Neratovice, spol. s r.o.

Adresa: Školní 162,277 11 Neratovice

IČO: 49827316
DIČ CZ49827316

Základní kapitál: 100 tis. Kč

Počet zaměstnanců: 9

Jednatelé společnosti: Ing. Tomáš Sluka, Ph.D. a Ing. David Onderek

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34074

 

9.12.2017

Byly zveřejněny nové ceny pro rok 2018

13.9.2017

Vzhledem k poklesu průměrných denních venkovních teplot a s ohledem na předpověď počasí na následující dny zahájí společnost Teplo Neratovice dodávky tepla pro vytápění tak, aby bylo vytápění jednotlivých objektů zásobovaných naší společností zajištěno nejpozději v sobotu 16.9.2017.

Vývoj venkovních teplot pečlivě sledujeme a na případné dlouhodobější oteplení budeme pružně reagovat. Naše předávací stanice jsou vybaveny automatickou regulací, která v případě zvýšení  teplot automaticky zareguluje provozované zařízení (např. uzavření regulačních ventilů) a zajistí tak omezení vytápění. U předávacích stanic, které nejsou provozovány naší společností, je v případě potřeby primárně nutné kontaktovat jejich provozovatele.

9.6.2017

S účinností od 30.6.2017 vstupují v platnost nové obchodní podmínky dodávek tepelné energie.

 Základní změny:

  • Úprava vyvolaná zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
  • Úprava procesu zpracování osobních údajů.

17.5.2017

Dnem 17.5.2017 dochází s ohledem na předpokládaný vývoj venkovních teplot k přerušení dodávek tepla pro vytápění. V souvislosti se stávajícím výhledem se do konce topného období (31.5.2017) v současné době již nepředpokládá jejich obnovení. 

15.3.2017

Termíny letních odstávek pro odběratele dodávek teplé vody v roce 2017:

V oblasti zásobované spol. Teplo Neratovice dojde z důvodu odstavení zdroje v Mělníku k letní odstávce dodávek teplé vody v termínu 11.7.2017 - 17.7.2017 včetně. Toto období bude využito pro veškeré nutné údržbové práce pro zajištění bezproblémových dodávek tepelné energie v následující topné sézoně 2017/2018. Děkujeme za pochopení.

23.9.2016

Vzhledem k poklesu průměrných denních venkovních teplot a předpovědi počasí na další dny zahajuje dne 23.9.2016 společnost Teplo Neratovice vytápění. Vývoj venkovních teplot pečlivě sledujeme a na případné dlouhodobější oteplení budeme pružně reagovat.


10.5.2016

Byly zveřejněny obchodní podmínky dodávek tepla  s účinností od 1.6.2016.

Obchodní podmínky

V souvislosti s účinností zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nový občanský zákoník“) bylo zapotřebí upravit naše OPDT ve vztahu ke Smlouvám o dodávce tepelné energie (dále jen „SODTE“) uzavřených do 31.12.2013 dle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník), jakož i ke Smlouvám o dodávce tepelné energie, které budou uzavřené dle Nového občanského zákoníku od 1.1.2014.

S ohledem na tuto skutečnosti dochází k tomu, že od 1.1.2014 budou vedle sebe existovat SODTE a OPDT dle obchodního zákoníku (protože ze zákona nedochází k podřízení stávajících SODTE a OPDT Novému občanskému zákoníku, ale řídí se nadále původními předpisy) a současně budou od 1.1.2014 uzavírány nové SODTE, které se musí uzavřít dle Nového občanského zákoníku, a proto jsou uveřejněny i OPDT upravené v souladu s tímto zákonem, které se vztahují pouze k SODTE, které jsou uzavřeny podle Nového občanského zákoníku.

Obě verze OPDT jsou věcně shodné, oboje platí zároveň, ale vždy pouze ve vztahu k SODTE uzavřené ve stejném právním režimu, tzn. pro SODTE uzavřené podle obchodního nebo Nového občanského zákoníku.

Občanský zákoník

Níže přiložené obchodní podmínky byly vydány dne 9. 12. 2015 a s účinností od 1.1.2016 nahrazují dřívější obchodní podmínky vydané dodavatelem podle § 1752 a násl. občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (NOZ) a jsou jako příloha nedílnou součástí Smluv o dodávce tepelné energie uzavřených od 1.1.2014.

Obchodní podmínky od 30.6.2017 (občanský zákoník)

Obchodní podmínky od 1.6.2016 (občanský zákoník)

Obchodní zákoník

Níže přiložené obchodní podmínky byly vydány dne 9.12.2015 a s účinností od 1.1.2016 a nahrazují dřívější Obchodní podmínky vydané dodavatelem podle § 273 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (OZ) a jsou jako příloha nedílnou součástí Smluv o  dodávce tepelné energie uzavřených do 31.12.2013.

Obchodní podmínky od 30.6.2017 (obchodní zákoník)

Obchodní podmínky od 1.6.2016 (obchodní zákoník)

Odběratelé, jež jsou spotřebiteli ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, mají v souladu s ustanoveními uvedeného zákona možnost využít mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, tzv. systém ADR (Alternative Dispute Resolution) a obrátit se na příslušný orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V oblasti teplárenství je ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele k řešení spotřebitelských sporů  příslušný Energetický regulační úřad v rozsahu působnosti stanovené EZ. Internetová adresa tohoto orgánu je: http://www.eru.cz/cs/.

Související soubory

Ceník tepelné energie platný od 1. 1. 2018 (bez DPH)

Ceník tepelné energie platný od 1. 1. 2018 (s DPH)

Ceník tepelné energie platný od 1. 1. 2017 (s DPH)

Ceník tepelné energie platný od 1. 1. 2017 (bez DPH)

Obchodní podmínky platné od 1. 6. 2016 (občanský zákoník)

Obchodní podmínky platné od 1. 6. 2016 (obchodní zákoník)

Ceník tepelné energie platný od 1. 1. 2016


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik