Teploty pro Odběrové diagramy

Pro plán prodejů tepla počítá Pražská teplárenská a.s. s hodnotami fyzikálních veličin uvedených v souboru ke stažení níže. Řádky tabulky představují jednotlivé roky, v kterých plán prodejů tepla vznikal (postupně budou přibývat jednotlivé budoucí roky).

Tyto hodnoty se mj. používají pro generování a následné vyhodnocování odběrových diagramů dle platných Obchodních podmínek pro dodávky a odběr tepelné energie obchodní společnosti Pražská teplárenská a.s. (dále jen OPDT, https://www.ptas.cz/cs/dodavky-tepla/ceny-a-obchodni-podminky/obchodni-podminky/).

Související soubory

Plán teplot


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik