Vytápění mimo síť

Vytápění mimo síť

Alternativy k dodávkám tepla z centrálního zdroje

V případě nedostupnosti infrastruktury centrálního zdroje tepla zajistíme jeho dodávku z tepelných čerpadel, plynových kotelen, popřípadě kombinované řešení.

O co se postaráme?

Tepelná čerpadla

Obstaráme úsporné řešení dodávky tepelné energie za využití tepelných čerpadel. Dokážeme využít odpadní teplo z technologických procesů, souběžnou výrobu tepla a chladu či tepelné čerpadlo provozovat.

Plynové kotelny

Zajistíme vybudování plynové kotelny pro spolehlivou dodávku tepelné energie. Postaráme se o její bezpečný provoz, případné opravy, údržbu, servis, požadované revize i dálkový dohled.

Kombinované řešení

Mimo naši síť umíme využít výhod jednotlivých zdrojů dodávky tepelné energie a dodat do objektu teplo i chlad kombinovaným řešením z více než jednoho zdroje tepla. Vhodným využitím jednotlivých zdrojů tepelné energie dokážeme optimalizovat spotřebu a výrazně snížit náklady.

Co díky tomu získáte?


Individuální řešení dodávky energií

Spolehlivou dodávku tepelné energie

Zajištění provozu, údržby i servisu

Optimalizaci nákladů na dodávky energií

Kontakt

Pro bližší informace kontaktujte našeho specialistu.