CENY PRAŽSKÉ TEPLÁRENSKÉ PRO ROK 2024

10. 12. 2023

V důsledku růstu většiny nákladů na distribuci tepla je společnost Pražská teplárenská, a.s. nucena přistoupit k mírnému zvýšení cen pro rok 2024.

Skupina Veolia se dlouhodobě snaží držet ceny tepla na nižší úrovni. Musí ovšem zohledňovat vývoj cen paliv, emisních povolenek, zvyšování nákladů na provoz i údržbu, vysokou míru inflace (podle posledních údajů ČSÚ 12,1 %) a aktuálně také nárůst regulovaných složek cen energií. Přesto Pražská teplárenská navýší cenu tepla ve srovnání s mírou inflace méně, konkrétně bude nárůst do 6 %.  Výsledné ceny ovlivní také změna sazby DPH na základě vládního konsolidačního balíčku. Od 1. 1. 2024 se na dodávky tepla bude nově vztahovat sazba 12 % místo dosavadních 10 %.

Naší prioritou jsou nadále přijatelné ceny, stabilita, ale i flexibilita a udržitelnost teplárenství.

Nové ceníky naleznete ZDE.