Obchodní podmínky

V souvislosti s účinností zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nový občanský zákoník“) bylo zapotřebí upravit naše OPDT ve vztahu ke Smlouvám o dodávce tepelné energie (dále jen „SODTE“) uzavřených do 31.12.2013 dle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník), jakož i ke Smlouvám o dodávce tepelné energie, které budou uzavřené dle Nového občanského zákoníku od 1.1.2014.

S ohledem na tuto skutečnosti dochází k tomu, že od 1.1.2014 budou vedle sebe existovat SODTE a OPDT dle obchodního zákoníku (protože ze zákona nedochází k podřízení stávajících SODTE a OPDT Novému občanskému zákoníku, ale řídí se nadále původními předpisy) a současně budou od 1.1.2014 uzavírány nové SODTE, které se musí uzavřít dle Nového občanského zákoníku, a proto jsou uveřejněny i OPDT upravené v souladu s tímto zákonem, které se vztahují pouze k SODTE, které jsou uzavřeny podle Nového občanského zákoníku.

Obě verze OPDT jsou věcně shodné, oboje platí zároveň, ale vždy pouze ve vztahu k SODTE uzavřené ve stejném právním režimu, tzn. pro SODTE uzavřené podle obchodního nebo Nového občanského zákoníku.

Odběratelé, jež jsou spotřebiteli ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, mají v souladu s ustanoveními uvedeného zákona možnost využít mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, tzv. systém ADR (Alternative Dispute Resolution) a obrátit se na příslušný orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V oblasti teplárenství je ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele k řešení spotřebitelských sporů příslušný Energetický regulační úřad v rozsahu působnosti stanovené EZ. Internetová adresa tohoto orgánu je www.eru.cz/cs/.