Naše ceny

Naše ceny

Účtujeme ve dvousložkových cenách

Proč? Protože tato forma vyúčtování mnohem přesněji zohledňuje vaše potřeby a umožňuje vám ovlivňovat výši nákladů za odebrané teplo.

Dvousložková cena je tvořena stálými náklady, které souvisejí s existencí potřebné výrobní kapacity a rozvodných sítí, a proměnnými náklady, jež jsou určovány množstvím vyrobené a dopravené tepelné energie.

Garance ceny

Vždy přesně víte, kolik platíte

Díky dvousložkové ceně vždy přesně víte, kolik za odebrané teplo i za připojení k síti zaplatíte. Způsob účtování ve dvousložkových cenách je v souladu s pravidly cenové regulace ERÚ.

Ve stálé složce platíte za připojení k soustavě a za připravenost dodavatele dodat vám teplo kdykoliv bude potřeba. Proměnná složka pak závisí zejména na ceně paliva a je vázána na skutečné množství vámi odebraného tepla.


Stabilita dodávek

Spolehlivá dodávka tepla

Jedním z našich primárních cílů je i bezpečná a spolehlivá dodávka tepla. Tepelnou energii vyrábíme mimo území hlavního města a následně dodáváme prostřednictvím dálkových rozvodů.

Téměř 90 % tepla vzniká kogenerační výrobou v elektrárně Mělník I. 7,5 % tepla pochází z ekologické spalovny odpadu ZEVO Malešice a jen malou část energie vyrábí špičkové plynové zdroje v Malešicích, Michli, Holešovicích a Krči. Všechny zdroje Pražské teplárenské a.s. splňují přísné emisní limity. Zdroje jsou vzájemně zástupné a různost způsobu výroby tepla v jednotlivých zdrojích zaručuje dodávky i v případě nedostatku některého paliva.

Hlavní výhody dvousložkové ceny

Spravedlivý způsob vyúčtování

Dvousložková cena stanovuje jasná pravidla při vyúčtování a zabraňuje skokovým změnám cen tepelné energie.

Detailní přehled o poplatcích

Díky dvousložkové ceně přesně víte, kolik platíte za připojení k tepelné síti a kolik za vámi odebrané teplo.

Rovnoměrné rozložení plateb

Při platbách formou dvousložkové ceny jsou jednotlivé úhrady rovnoměrně rozloženy do celého období topné sezóny.

Možnost ovlivnit výši ceny

Racionálním hospodařením máte možnost ovlivnit výši plateb za vámi odebíranou tepelnou energii.

Zajímá vás konkrétní cena?

Ozvěte se nám.

Přehled cen a obchodní podmínky