Ochrana osobních údajů (GDPR)

GDPR Pražská teplárenská a.s.

GDPR (General Data Protection Regulation) je zkratkou pro nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které v rámci celé EU přináší jednotnost zásad a pravidel při ochraně osobních údajů. GDPR je platné od května 2016 s účinností od 25.5.2018.

V souvislosti s GDPR naleznete níže vzor Souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem přímého marketingu, zejména nabízení novinek, výrobků a služeb, nákupních příležitostí či jiných událostí, a to telefonicky, e-mailem či poskytovatelem poštovních služeb. V případě Vašeho zájmu jej můžete vyplnit a zaslat na adresu sídla naší společnosti.

K poskytnutému Souhlasu se zpracováním osobních údajů zde také naleznete Informace o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů k Souhlasu se zpracováním osobních údajů je dokument, jehož účelem je poskytnutí informací o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů.

Současně s výše uvedeným jsou na těchto webových stránkách pro naše obchodní partnery a jiné smluvní strany vyvěšeny Informace o zpracování osobních údajů k uzavřené smlouvě, jejichž účelem je poskytnutí informací o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů v souvislosti s uzavřenou smlouvou.

Dále zde naleznete Informace o zpracování osobních údajů při vstupu do prostor Pražské teplárenské a.s. určené návštěvníkům prostor spol. Pražská teplárenská a taktéž i informace o zpracování osobních údajů při volání na Zákaznickou a poruchovou linku PT a.s.

Přejete-li si vykonat práva, jež Vám náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, vyplňte prosím tuto žádost.