Dodávky teplé vody

Dodávky teplé vody

Rozdělení nákladů na teplou vodu.

Teplou vodu připravujeme v objektu odběratele nebo v centrální výměníkové stanici. Dodávku pro jednoho odběratele fakturujeme přímo na základě měření v jeho objektu. Pokud připravujeme tepelnou energii centrálně pro více odběratelů, řídí se dělení nákladů platnou vyhláškou. Stejně je tomu i v případě, kdy z odběrného místa zásobujeme objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří s námi uzavírají Smlouvu o dodávce tepelné energie jednotlivě a sami se nedohodnou na způsobu rozdělení nákladů.

Jak se náklady rozdělují?

Náklady na teplou vodu z centrální přípravy se mezi odběratele rozdělují v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 405/2015 Sb.

Náklady na teplou vodu se skládají z nákladů za dodanou studenou vodu pro její přípravu a za dodanou tepelnou energii na její ohřev. Příslušná fakturační měřidla tepelné energie (GJ) a studené vody (m3) jsou umístěna v centrální výměníkové stanici, tedy samostatném objektu, většinou mimo zásobované domy.

Oproti tomu měřidlo tepelné energie pro vytápění je umístěno poblíž odběrného místa tzn. na patě vytápěného objektu, ve kterém tepelná energie přechází z vlastnictví dodavatele do vlastnictví odběratele.

Místo společné přípravy teplé vody (tepelné energie a studené vody) je zúčtovacím místem dodávky pro všechny odběratele, kteří z této přípravy teplou vodu odebírají. Jsou jimi vlastníci jednotlivých objektů (tj. zúčtovacích jednotek).

Platná legislativa pro vyúčtování nákladů na dodávku teplé vody dává v současné době na stejnou úroveň hodnoty náměrů spotřeb teplé vody v objektu osazeným bytovými vodoměry s objekty, které jsou vybaveny patním měřením teplé vody. V obou případech se jedná o poměrové měření teplé vody. Údaje o spotřebě teplé vody předávají odpovědní zástupci, ve vyhláškou daném termínu tj. nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku (obvykle do 15. 1.), dodavateli tepelné energie, který na základě těchto údajů provede vyúčtování spotřeby tepelné energie (spotřební složky nákladů) použité pro ohřev teplé vody a množství studené vody použité pro ohřev (pozn.: jen v případě, že fakturační vodoměr studené vody je smluvně vázán na Pražskou teplárenskou a. s.).

Měření je poměrové

Měření je poměrové

Jak jsme již výše upozornili a zdůraznili v textu, veškeré objektové měření teplé vody je poměrové. To znamená, že z nahlášených údajů o celkové roční spotřebě za jednotlivé objekty napojené na společný okruh centrální přípravy teplé vody se vypočítají procentní podíly, kterými se rozdělí celková dodávka teplé vody z výměníkové stanice.