Pro energetické audity

Pro energetické audity

Informace pro energetické audity

Po předložení plné moci vlastníka objektu poskytneme zpracovateli auditu potřebné informace o našich energetických zařízeních. Z pravidla se jedná o výkon PS a parametry ÚT a TUV, místa osazení měřidel tepla a roční spotřebu tepla, rozdělenou na ÚT a TUV (pokud tyto údaje neposkytne vlastník). Informace jsou poskytnuty v listinné podobě s tím, že zájemce smí tyto informace použít jen pro účely zpracování auditu pro uvedený objekt.

Plná moc musí obsahovat:

  • Identifikační údaje zadavatele auditu
  • Identifikační údaje zpracovatele auditu
  • Předmět auditu

Na koho se obrátit?