Průběh topných sezon

Od roku 1997

Srovnání parametrů indikujících spotřebu tepelné energie

Každý objekt má jinou spotřebu tepelné energie v závislosti na konstrukci, zateplení, kvalitě zateplení, oslunění, vystavení povětrnostním podmínkám atd. a v neposlední řadě též individuálním nárokům uživatelů. Porovnání jednotlivých objektů mezi sebou je proto velmi náročné.

Lze však porovnávat meziroční hodnoty, které mají vlivy na spotřebu tepelné energie a alespoň v hrubých rysech jsou schopny ukázat meziroční změny.

Počet topných dní

Počet topných dní se může, ale také nemusí shodovat s počtem dní v topné sezóně. Počet dní v topné sezóně je jednoznačně dán stanovením topné sezóny, která začíná 1.9. a končí 31.5. následujícího roku. Topné dny jsou ale jen ty dny, které v topné sezóně splňují zákonnou podmínku pro vytápění. Tento údaj sám o sobě není schopen indikovat náročnost topných dní na potřebu tepelné energie.

Počet topných dní

Průměrná venkovní teplota

Průměrná venkovní teplota je velice jednoduchý, snadno zjistitelný a srozumitelný údaj. Jeho nepřesnost je dána tím, že se neuvažuje počet dní, kdy bylo nutné vytápět.

Průměrná venkovní teplota

Počet denostupňů

Počet denostupňů je asi nejkomplexnějším ukazatelem, který popisuje náročnost daného období z pohledu potřeby tepelné energie. Kombinuje v sobě totiž jak počet topných dnů tak též průměrnou venkovní teplotu. Navíc však zahrnuje i teoretickou požadovanou vnitřní teplotu objektu.

Počet denostupňů