Pravidla pro vytápění

Pravidla pro vytápění

Dodávka tepelné energie pro vytápění má svá pravidla. Kdo je za ni zodpovědný, a kdy začíná a končí topná sezóna, se řídí příslušnou vyhláškou. Pojďme se podívat na základní principy.

Pravidla pro vytápění se řídí vyhláškou

Pravidla pro vytápění se řídí vyhláškou č. 194/2007 Sb. Otopné období je zde definováno v ustanovení §2, odst. 1 od 1. září do 31. května následujícího roku. V tomto období se dodávka tepelné energie zahájí, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

Kdo je zodpovědný za vytápění objektu?

Za vytápění objektu je zodpovědný vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek (dle ustanoveními platné legislativy a technických předpisů, zejména zákonem č. 177/2006 Sb).

Tuto povinnost ukládá vlastníkům budov a společenstvím vlastníků jednotek § 6a, odst. 10 a 11 výše uvedeného zákona. Pražská teplárenská jako dodavatel tepelné energie přivede topné médium k patě objektu, ale o jeho využití uvnitř již nerozhoduje a ani ho neovlivňuje, protože vnitřní rozvodná zařízení nejsou v jejím majetku ani správě.

Toto nařízení vychází z toho, že již v roce 2001 byla Zákonem o hospodaření energií č. 406/2001 Sb. dána uživatelům tepelné energie povinnost vybavit svoje odběratelské tepelné zařízení regulační technikou. Pro ilustraci uvádíme, že to je ten samý případ jako dodávka elektrické energie. Distributor elektrické energie udržuje svoji rozvodnou síť trvale pod napětím a pouze v případě, že chcete svítit, si vypínačem otočíte.

Dodavatelé a výrobci tepelné energie samozřejmě monitorují a pravidelně vyhodnocují předpověď počasí a na jeho vývoj ihned reagují, nutno však říci, že ani předpovědi renomovaných meteorologů nejsou úplně přesné a stává se, že předpověď na příští den se v průběhu odpoledne změní i o 4 °C.