Jak funguje výroba a dodávka tepelné energie

Námi dodávané teplo funguje na principu kogenerace. Energie získaná spálením kvalitního tuzemského hnědého uhlí mění v kotli vodu na vysokotlakou páru pro parní turbínu, která je hřídelí spojena s generátorem elektřiny. Tím tento proces ale nekončí. Stále velmi horká pára poté putuje do tepelného výměníku, kde předává teplo do soustavy zásobování teplem.

Distribuci našeho tepla nejlépe definuje pojem dálkové vytápění. Tepelná energie je vyráběna v centrálním zdroji a prostřednictvím 550 km tepelných sítí rozváděna k jednotlivým zásobovaným objektům v Praze a Neratovicích.

Princip kogenerace

Většina naší tepelné energie vzniká v elektrárně Mělník I., která je odsířená a splňuje všechny platné emisní limity. Tepelná energie zde vzniká tzv. kogenerací, což je proces, kdy se teplo vyrobené současně s elektřinou použije k vytápění. Během kogenerace je maximálně využita účinnost použitého paliva, což vede k výrazným úsporám a snížení nákladů.

Víte že: Kombinovaná výroba dokáže využít až 95 % dodaného paliva a přeměnit ho efektivně na elektrickou energii a teplo.

Výhody kombinované výroby tepla a elektřiny

Jednou z hlavních výhod společné výroby tepelné a elektrické energie je maximální využitelnost, téměř 95 % dodaného paliva včetně odpadu. To vede k výrazným úsporám a snížení nákladů. Využitá paliva jsou navíc vzájemně zástupná. Tento způsob výroby je nejen velice efektivní, ale také ekologický.

Dalším kladem je centralizované zásobování teplem. Tepelná energie je vyráběna centrálně v jednom zdroji a dodávána prostřednictvím dálkových rozvodů. Kromě snížení palivové náročnosti energetiky tak dochází také k úbytku emisí skleníkových plynů včetně CO2.

Funkce a využití předávací stanice

Výměníkové (předávací) stanice se využívají především v systémech centrálního zásobování teplem určeným k vytápění a přípravě teplé vody. Stanice je umístěna buď v samostatném objektu nebo je součástí jednoho z vytápěných objektů. Její primární funkcí je distribuce tepla k vytápění objektů a ohřevu teplé vody. Stanice zajišťuje ohřev teplé vody na smluvené hodnoty a zároveň upravuje parametry vody určené pro vytápění objektu.

Víte že: Teplota vody proudící v napáječi se v závislosti na ročním období pohybuje v rozpětí od 90 do 140 °C při tlaku až 2,5 MPa.