Posuzování projektové dokumentace

Posuzování projektové dokumentace

Ať už na území města Prahy stavíte nebo jen přestavujete malý rodinný domek, hypermarket, vodovodní přípojku či rozsáhlé inženýrské sítě, je potřeba mít naše vyjádření k projektové dokumentaci staveb a k územní plánovací dokumentaci.

S posouzení projektové dokumentace pomůžeme i vám

Vydáváme vyjádření k investiční výstavbě nových objektů bytového i nebytového charakteru, k rekonstrukcím a modernizacím stávajících objektů při přechodu jejich lokálních tepelných zařízení na ekologický způsob vytápění, k rozšíření stávajícího odběru ze systému centrálního zásobování teplem (CZT) a dále pak vyjádření ke střetu, křížení či souběhu tepelných sítí PT s ostatními nově navrhovanými inženýrskými sítěmi.

Jak podat žádost o vyjádření k dokumentaci

Žádost o vyjádření k dokumentaci podávejte osobně v úředních hodinách v Kanceláři pro vyjadřování k projektové dokumentaci nebo poštou.

Osobně (v úředních hodinách):

  • Vydávání aktuálních zákresů vedení PT
  • Konzultace ke stavbám ve fázi předprojektové přípravy

Poštou (nikoliv e-mailem) nebo do podatelny PT:

  • Studie
  • Projekty pro územní řízení
  • Projekty pro stavební povolení

Chcete se připojit?

V Kanceláři vyjadřování k projektové dokumentaci lze rovněž konzultovat možnosti a podmínky napojení na tepelné sítě PT ještě ve fázi předprojektové přípravy.

Kde nás najdete?

Z důvodu opatření proti šíření koronaviru, počínaje 12. březnem až do odvolání, nebude v provozu Kancelář pro vyjadřování k projektové dokumentaci. V urgentních případech jsme Vám k dispozici na níže uvedených telefonních číslech a emailech.

Vestibul PT a.s.
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7

Spojení: metro C, nádraží Holešovice, tram. č. 12, 14, 17

Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 8.00 - 11.30 / 12.30 - 15.00

Na koho se obrátit?

Václav Čížek

+420 266 752 330

vcizek@ptas.cz