Posuzování projektové dokumentace

Posuzování projektové dokumentace

Ať už na území města Prahy stavíte nebo jen přestavujete malý rodinný domek, hypermarket, vodovodní přípojku či rozsáhlé inženýrské sítě, je potřeba mít naše vyjádření k projektové dokumentaci staveb a k územní plánovací dokumentaci.

S posouzením projektové dokumentace pomůžeme i vám

Vydáváme vyjádření k investiční výstavbě nových objektů bytového i nebytového charakteru, k rekonstrukcím a modernizacím stávajících objektů při přechodu jejich lokálních tepelných zařízení na ekologický způsob vytápění, k rozšíření stávajícího odběru ze systému centrálního zásobování teplem (CZT) a dále pak vyjádření ke střetu, křížení či souběhu našich tepelných sítí s ostatními nově navrhovanými inženýrskými sítěmi.

Jak podat žádost o vyjádření k dokumentaci a k existenci sítí

Žádost o vyjádření k dokumentaci podávejte osobně v podatelně Pražské teplárenské a.s. nebo zasílejte poštou. Dokumentace staveb prokazatelně situovaných mimo oblast zařízení Pražské teplárenské lze zasílat e-mailem na adresu ptas@ptas.cz.

Žádosti o vyjádření k existenci sítí lze kromě osobního podání v podatelně Pražské teplárenské zasílat poštou nebo e-mailem na výše uvedenou adresu.

Chcete se připojit?

V Kanceláři vyjadřování k projektové dokumentaci lze rovněž konzultovat možnosti a podmínky napojení na tepelné sítě Pražské teplárenské ještě ve fázi předprojektové přípravy.

Kde nás najdete?

Radlická 364/152, Praha 5, 158 00

Na koho se obrátit?