REMIT

Pražská teplárenská Trading, a.s. je účastníkem trhu s elektřinou i zemním plynem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT).

V tuto chvíli společnost nedisponuje žádnými důvěrnými informacemi ve smyslu článku 2(1) nařízení REMIT.

 

Pražská teplárenská Trading, a.s. is a gas and electricity market participant in sense of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council on wholesale energy market integrity and transparency (REMIT).

At the moment the company does not possess any inside information according to Article 2(1) of REMIT.


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik